Neformálne stretnutie s poslancami poľského Sejmu aj o prorodinnej kultúre a politike

Poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Anna Verešová a Miroslav Sopko sa koncom minulého týždňa vo Varšave neformálne stretli s poslancami poľského Sejmu. Ako hostia sa zúčastnili zasadnutia Komisie pre prorodinnú kultúru a politiku, ktorej predsedala pani Ewa Tomaszewska.

„Spolu s poslancom Piotrom Uščiňskim nám predstavili prorodinné opatrenia, ktoré po voľbách začali uplatňovať v praxi. Najviac nás zaujalo opatrenie 500+. Je to prídavok pre rodiny na druhé a ďalšie dieťa s úmyslom zvýšiť demografický rast v Poľsku. Podobne ako na Slovensku, aj v Poľsku z prieskumov vychádza, že ľudia by chceli mať viac deti ako majú. Dôvodom nemať ďalšie deti je obava zo zníženia príjmu do domácnosti,“ poznamenala A. Verešová. Tomaszewska predstavila našim poslancom aj ďalšie pripravené prorodinné opatrenia. Zaujímavosťou je, že po voľbách v Poľsku zmenili názov rezortu, resp. prehodili slová. Ministerstvo sa dnes nazýva Ministerstvom rodiny, práce a sociálnej politiky.

Miroslav Sopko sa zaujímal o možnostiach rozvoja duálneho vzdelávania a o skúsenosti s podporou učňovského školstva. „Okrem iného ma tiež zaujalo, že vláda má v pláne presadiť zmenu financovania vzdelávania detí formou poukazu pre dieťa, čiže peniaze pôjdu stále s dieťaťom a rodič z nich bude môcť financovať i ďalšie vzdelávacie aktivity. Navrhujú to občania a chcú to i rodičia. Chcú rovnako podporovať, aby rodičia mohli spolurozhodovať o spôsoboch výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školách.“

Inšpiratívne bolo tiež stretnutie s Maciejom Maleckim, podpredsedom Komisie pre energetiku a štátnu pokladnicu, ktorý okrem iného hovoril aj o potrebe konzervatívnej politiky, ktorá musí byť podľa neho neustále komunikovaná s občanmi v regiónoch.

Poslanci mali možnosť vidieť rokovaciu sálu, ktorá je určená pre 460 poslancov Sejmu. „Všimla som si, že rokovacia sála je prispôsobená aj pre poslancov na vozíku. Zaujalo ma to preto, že v našom poslaneckom klube máme zdravotne znevýhodnenú poslankyňu na invalidnom vozíku. Do Sejmu boli už v minulosti zvolení viacerí zdravotne znevýhodnení poslanci,“ doplnila Verešová.

Vo Varšave sa poslanci stretli aj s členmi vedenia Nezávislého odborového zväzu Solidarita s Miroslavom Miarom a Miroslavom Nowickim. Ako najväčšia odborová organizácia v Poľsku dlhoročne navrhujú prorodinné opatrenia a vyvíjajú tak tlak na politikov. Pripravili občiansky návrh zákona „Nedeľa pre rodinu“. Tiež sa im podarilo u niektorých u zamestnávateľov presadiť aj projekt „2 hodiny pre rodinu“, kedy rodičia mohli na Deň rodiny byť o dve hodiny dlhšie so svojimi deťmi.

Hnutie OĽANO-NOVA už vo svojom volebnom programe zameralo svoju pozornosť na rodiny a rodinnú politiku. Na Slovensku považujeme za najväčšie výzvy v oblasti rodinnej politiky štyri problémy: demografiu, bývanie, stabilitu rodinných zväzkov a prehlbujúcu sa chudobu neúplných a mnohodetných rodín. Každej rodine, aj tej neúplnej, má byť venovaná maximálna pozornosť a podpora. „Rodinná politika je najdôležitejšou oblasťou politiky orientovanej na budúcnosť,“ uzavrela Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program