Nehospodárnosť a netransparentnosť. Aj to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad po finančnom audite v RTVS

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v RTVS ukázala závažné nedostatky pri výrobe televíznych programov. Výsledná správa hovorí, že hoci všetky programy musia prechádzať interným posúdením námetov, podľa kontrolného zistenia ani jeden z vybraných programov takýmto hodnotením neprešiel. Kontrolóri pritom posudzovali programy za viac ako 8 miliónov eur.

„Správa NKÚ potvrdila to, o čom hovoríme už vyše roka – teda, že v RTVS sa televízne programy v hodnote miliónov eur vyberajú prakticky bez súťaže, často na základe subjektívnych pocitov, či kontaktov, neprebieha prakticky žiadna súťaž námetov a producentov, obchádzajú sa interné pravidlá a dochádza ku konfliktom záujmov,“ vymenoval niektoré zistenia kontrolórov predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský. Dáta z RTVS pritom podľa neho potvrdzujú aj jeho ďalšie upozornenia, že z peňazí koncesionárov žije hŕstka najväčších producentov.

Podľa kontrolórov RTVS nepreukázala dodržanie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri využití verejných zdrojov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.

Členovia mediálneho výboru v tom videli nielen nedodržiavanie príslušných zákonov, ale aj ďalšie zlyhania v oblasti transparentnosti a hospodárenia. „Nakoľko sa pri výbere projektu nevzťahuje na RTVS zákon o verejnom obstarávaní, je dôležité, aby boli dodržiavané interné smernice,” zdôraznil poslanec OĽANO Milan Potocký.

Tie sa však podľa kontrolórov obchádzajú a systém vnútornej kontroly nefunguje. Zlepšiť preto treba aj fungovanie Rady RTVS, ktorá ani po viacerých upozorneniach na zlyhania nevidela žiadne pochybenie. Aj preto by RTVS mala interné procesy upraviť a zlepšiť. „Pre vedenie RTVS si neviem predstaviť horšiu vizitku ako to, že najvyššia kontrolná autorita v štáte im povie, že celý systém, najmä vnútorných predpisov, kontroly hospodárenia a výroby programov, majú nastavený zle. Vedenie RTVS sedí na balíku takmer 40 miliónov eur, ktoré smerujú na výrobu televíznych programov a pritom nikto nevie, ako prebieha ich rozdelenie a následná kontrola. Aj preto budeme na základe zistení kontrolórov žiadať nielen vyvodenie dôsledkov, ale aj zásadnú zmenu vo fungovaní RTVS a jej hospodárenia,“ uzavrel Kristián Čekovský s tým, že iba tak je možné uvažovať nad dofinancovaním média, o ktorom hovoria aj kontrolóri vo svojej správe.

V tomto kontexte považujú poslanci OĽANO za dôležité, aby bola čím skôr schválená reforma RTVS, ktorú pripravilo ministerstvo kultúry a okrem prísnejšej kontroly prináša aj väčšiu nezávislosť a odpolitizovanie riadiacich a kontrolných orgánov RTVS.

Video si môžete pozrieť tu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program