Nehospodárnosť v RTVS sa nesmie opakovať

Bývalý programový riaditeľ Marek Ťapák spojil svoje pôsobenie v RTVS so svojou podnikateľskou činnosťou, čím bol v jasnom konflikte záujmov. Je to jeden z výsledkov finančnej kontroly, ktorú v RTVS urobilo Ministerstvo kultúry SR aj na podnet Výboru NR SR pre kultúru a média. „Pán Ťapák si ako programový riaditeľ vymyslel a schválil výrobu inscenácie Nero a Seneca. Tento divácky neúspešný program stál približne pol milióna eur, pričom p. Ťapák ho aj režíroval, za čo si vyplatil odmenu 12-tisíc eur. Na tento očividný konflikt záujmov som upozornil ešte v máji. Krátko na to z RTVS odišiel. Keďže mu odmena bola vyplatená v rozpore so zákonom, žiadam ho, aby túto odmenu vrátil do rozpočtu RTVS,“ vyzval predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) s tým, že o tomto probléme vedela niekoľko mesiacov aj Rada RTVS, ktorá má inštitúciu kontrolovať, namiesto toho problémy zľahčuje a bagatelizuje.

Finančná kontrola bola zameraná výlučne na hospodárenie s peniazmi, ktoré plynú zo zmluvy so štátom, čo je približne jedna tretina celého rozpočtu RTVS. „Žiaľ, kontrolóri ministerstva kultúry nemajú oprávnenie skontrolovať všetky zmluvy, teda najmä tie, ktoré RTVS uzatvára z peňazí koncesionárov. Verím, že v tejto oblasti urobí detailnú kontrolu Najvyšší kontrolný úrad, kam som posunul všetky moje zistenia v oblasti výroby programov, o ktorých som informoval ešte v máji,“ vysvetlil Čekovský.

V neposlednom rade kontrolóri verejnoprávnej inštitúcii vytkli, že sa v nej nedodržiava viacero zákonov v oblasti účtovníctva, verejného obstarávania a zákona o finančnej kontrole a audite napríklad tým, že sa nerobia základné finančné kontroly účtovných dokladov na všetkých úrovniach. Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá upozorňuje, že RTVS nemusí „obstarávať“ jednotlivé programy. Preto pri ich nákupe a výrobe v objeme desiatok miliónov eur vzniká veľký priestor na predražovanie projektov a prihrávanie zákaziek spriateleným firmám: „v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a ďalšími odborníkmi intenzívne pracujeme na novele zákona o RTVS, v rámci ktorej chcem presadiť viaceré opatrenia pre lepšie hospodárenie a transparentný proces pri výrobe programov,“ doplnil.

Na základe výsledkov finančnej kontroly žiadam Radu RTVS, aby prehodnotila svoje rozhodnutie priznať Generálnemu riaditeľovi RTVS odmeny vo výške 100% jeho platu. „Pán Rezník zarobí za prvý polrok tohto roka viac ako ministerka kultúry, či premiér SR. Keďže bežný plat riadieľa RTVS je štvornásobok priemernej mzdy, priznaním týchto odmien sa vyšplhá na viac ako 8-tisíc eur. V situácii, keď mzdy zamestnancov neboli tento rok valorizované to považujem za výsmech svojim zamestnancom, ktorí sa často ,na kolene’ snažia vytvoriť čo najlepší obsah pre divákov a poslucháčov,“ uzavrel Čekovský.

Pre viac informácií: https://www.facebook.com/watch/?v=745590092890804

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program