Nesystémové balíčky pre chudobných nevyriešia chudobu na Slovensku.

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny zverejnilo informáciu o začínajúcej distribúcií potravinových balíčkov pre najodkázanejších občanov. Budú financované z fondu európskej pomoci s cieľom prelomiť začarovaný kruh chudoby.

Poslankyne za hnutie OĽANO-NOVA, Soňa Gaborčáková a Erika Jurinová upozorňujú, že takýto projekt  neodstraňuje chudobu samotnú. Ide len o chvíľkové zmiernenie následkov chudoby. Nerieši však príčinu a chudobu ním určite neodstraňuje. Napriek tomu je Jurinová presvedčená, že je potrebný a má svoje opodstatnenie. „Zmierňovanie následkov chudoby je nutné, avšak  štát a ministerstvo by mali pripravovať také opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom z chudoby sa vymaniť a opatrenia, ktoré zabezpečia, že domácnosti do chudoby nepadnú. Podľa dnes dostupných údajov, sa však stále, aj počas vlády sociálnej demokracie, miera chudoby našich rodín bohužiaľ zvyšuje.“  Soňa Gaborčáková, ktorá pracovala 17 rokov v charite hovorí, že konkrétne týmto projektom sa pomôže o niečo menej ľuďom ako minule, pričom dáva do pozornosti, že podľa štatistického úradu sa do  kategórie najviac ohrozených chudobou dostali viacpočetné domácnosti s tromi a viac závislými deťmi a osamelí rodičia s najmenej jedným dieťaťom. Oproti roku 2014 stúplo riziko chudoby v domácnostiach s tromi a viac deťmi. Vzhľadom k tomu sa  Gaborčáková   obáva, že Slovensku hrozí riziko pracujúcej chudoby. Rodiny, ktoré spomínala, nie sú v hmotnej núdzi, potravinové balíčky teda nedostanú, ale sú ohrozené chudobou. Poslankyňa ďalej uvádza , že vidí priestor ako do budúcnosti môže Slovenská republika udržať potravinovú pomoc pre občanov aj bez eurofondov: ,,Nemôžeme sa spoliehať len na eurofondy, keďže v roku 2020 nám ich čerpanie skončí, musíme to nastaviť dlhodobo udržateľne a rozšíriť o ďalšie ohrozené skupiny ako sú starodôchodcovia, invalidní dochodcovia, rodiny s rodičovským príspevkom, viacpočetné domácnosti a pod.”

 Podľa Gaborčákovej je potrebné prijať čím skôr zákonnú normu, ktorá by umožňovala darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti. Obchodné reťazce by ich mohli dať  zadarmo organizáciam s humanitárnym alebo charitatívnym zameraním. ,,Mala by sa pripraviť legislatíva , ktorá by umožnila týmto organizáciám založiť tzv.  sociálne obchody s potravinami po dátume minimálnej trvanlivosti  v  mestách po celom Slovensku. Finančne by to zároveň odľahčilo obchodné reťazce a predajne, ktoré majú problém s likvidáciou takýchto potravín.  Takýto systémový mechanizmus by zabezpečil dlhodobejšiu udržateľnosť dostupnosti potravín k nízkopríjmovým rodinám a zároveň  k jednotlivcom v hmotnej núdzi,“ dodáva Gaborčáková. Ohrozenia zdravia sa poslankyňa neobáva. ,,Odborníci zadefinujú,  o aké potraviny by sa jednalo a využil by  to  ten, kto má o to záujem,” uzatvárajú poslankyne OĽANO-NOVA.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program