Novela infozákona uľahčí získavanie informácií a predíde sporom

Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti podávajú na najbližšiu schôdzu parlamentu návrh novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom je napríklad spresniť a upraviť ustanovenia, ktoré doteraz kvôli nejasnosti viedli k sporom. Už dlhšie tieto zmeny požadovali neziskové organizácie a združenia občanov, pričom úprava infozákona bola aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

„V zákone navrhujeme rozšíriť informačnú povinnosť aj na organizácie s väčšinovým podielom štátu, ktoré sa jej doteraz často vyhýbali,“ vysvetľuje predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO). „Okrem toho chceme do zákona vložiť ustanovenie, že získané informácie možno ďalej šíriť a toho, kto ich získal, nemožno za to postihnúť.“ Cieľom je vyhnúť sa prípadom, keď boli napríklad neziskové organizácie po zverejnení informácií šikanované žalobami.

V zákone by sa však malo aj určiť, v akých prípadoch nemožno poskytnúť informácie, keďže hrozí ujma v hospodárskej súťaži, ale aj jasne vymedziť, že od úradov a štátnych firiem nemožno vyžadovať údaje a analýzy, ktoré nemajú a museli by ich vytvoriť iba na základe infožiadosti.

Viacero zmien smeruje k tomu, aby inštitúcie nemohli pri poskytovaní informácií robiť obštrukcie alebo sa tomu vyhýbať. Dôležité je aj ustanovenie, že ak sa informácie poskytujú v elektronickej forme, musia byť vo formáte, ktorý umožňuje automatizované spracovanie. V digitálnej dobe je to samozrejmá požiadavka, zdôrazňuje Peter Kremský, ktorý je predkladateľom novely.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program