Novela ministerstva kultúry pomôže mediálnemu prostrediu

Poslanci NR SR schválili novelu zákona z dielne Ministerstva kultúry o vysielaní a retransmisii, vďaka ktorej budú môcť mať rádia viacero programových služieb.

Novela umožní rádiám pripraviť sa na technologické zmeny, ktoré prinesie prechod na digitálne vysielanie. Rádiá budú môcť vlastniť viacero programových služieb a lepšie využívať frekvenčné spektrum. „Náš zákon uvoľňuje podmienky pre rádiá, ktoré budú môcť po novom využívať viac programových služieb. Teda už nielen televízni, ale aj rozhlasoví poslucháči budú mať možnosť vybrať si z ponuky to, čo je ich uchu najbližšie,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.

Novela zákona má takisto zaistiť rádiám väčšie príjmy z mediálnej komerčnej komunikácie.

Zjednodušujú sa pravidlá umiestňovania produktov za odplatu v rozhlasových programoch, a do vysielacieho času vyhradeného reklame sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Uvoľnia sa tiež podmienky vysielania sponzorovaných programov.

Podľa predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského je absurdné, do akej miery boli až doteraz diskriminovaní rozhlasoví vysielatelia. „Až doteraz nemohli mať žiadne podstanice cielené na určité skupiny poslucháčov. Preto ideme cestou uvoľňovania regulácie,“ uviedol Čekovský a dodal: „Predpokladáme, že aj naša novela prispeje k tomu, aby na Slovensku vznikalo viac rozhlasových staníc, aby poslucháči mali na výber z pestrejšej ponuky a aby zároveň v mediálnom prostredí vznikalo čoraz viac pracovných príležitostí. Aj toto je jeden z ďalších krokov, ktorým zlepšujeme mediálne prostredie na Slovensku.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program