Novela zákona o kompenzáciách poukazuje aj na neefektívnu prácu ministerstva

Poslankyňa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Silvia Shahzad upozornila na viaceré nedostatky, ktoré obsahuje novela zákona o kompenzáciách z rezortu práce, hoci nespochybňuje ani jej prínos, ktorým je okrem zvyšovania peňažného príspevku na opatrovanie, aj upustenie od povinnosti uplatňovať poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť v konaní o dedičstve v prípade, ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie. „Zvyšovanie príspevku na opatrovanie, na prvý pohľad, môže pôsobiť pozitívne, ale stále je tam nespočetné množstvo dôvodov na jeho krátenie, ktoré zostávajú zachované. Príspevok na opatrovanie sa neodvíja od vykonanej starostlivosti, ale najmä od okolností, ktoré s rozsahom potrebnej pomoci súvislosť nemajú,“ uviedla poslankyňa na príklade, kedy je opatrovateľ poberateľom dôchodkovej dávky alebo dieťa navštevuje školské zariadenie. Dôvodom na krátenie príspevku môže byť aj príležitostný príjem z pracovnej činnosti, ktorý nijako nezabraňuje riadne vykonávať opatrovanie.

Podľa poslankyne sa síce odmena opatrovateľom zvýši, no najbližšie dva roky bude tento príjem stále na hranici chudoby. „Na príjem, ktorý bude na hranici minimálnej mzdy si opatrovatelia budú musieť počkať až po voľbách,“ vyjadrila sa S. Shahzad.

Ako ďalej tvrdí, výška odmeny sa po novele nezmení u osobných asistentov. „Vláda týmto návrhom zabetónuje príjem osobného asistenta na úroveň minimálnej hodinovej mzdy, pričom ešte pred desiatimi rokmi to bol takmer dvojnásobok tejto sumy. K tomu žiadna dovolenka, ani primerané sociálne zabezpečenie. To všetko vedie už teraz k nezáujmu o túto prácu a bude sa to prehlbovať,“ upozorňuje Shahzad.

Ministerstvo by malo zabezpečiť nielen legislatívne pozadie, ale aj priestor na riadne fungovanie zákonov v praxi, čo podľa Silvie Shahzad nerobí. „Zmluvy pre asistentov sa budú opravovať ešte ďalšie tri mesiace po zavedení zákona, čo v praxi znamená, že príspevok vyplatia v starej sume a budú posielať doplatky. Dokedy bude ministerstvo a jemu podriadené úrady takto neefektívne pracovať?,“ dodala poslankyňa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program