Novelou rokovacieho poriadku sa parlament viac otvorí verejnosti a zefektívni svoje rokovanie

Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR a poslanec hnutia OĽANO Milan Vetrák dnes na tlačovej besede informoval o zámeroch jeho legislatívnej iniciatívy, ktorou chce Národnú radu viac otvoriť verejnosti a zefektívniť jej rokovanie.

„Dnes už málokto pochybuje o tom, že na jeseň aj na Slovensku budeme mať ďalšiu vlnu pandémie a musíme sa na ňu zodpovedne pripraviť, a to aj v parlamente. Preto sme v tzv. malej novele rokovacieho poriadku zabezpečili také fungovanie výborov a komisií parlamentu, aby mohli byť uznášaniaschopné aj počas pandémie na jeseň, a celkovo aj počas krízových situácií, ktoré môžu v budúcnosti nastať,“ vyhlásil Milan Vetrák.

V novele rokovacieho poriadku sa Vetrákovi podarilo presadiť zavedenie vysielania priameho prenosu rokovaní výborov pre verejnosť, čím napĺňa sľub hnutia OĽANO o zvýšenej transparentnosti rokovania parlamentných výborov.

Ďalšie zo zavádzaných opatrení súvisia s uznášaniaschopnosťou výborov a komisií. Ide najmä o reakciu na situácie, kedy výbory nemohli pracovať kvôli chýbajúcim poslancom, ktorí boli v karanténe. Zmena umožní poslancom zúčastniť sa rokovaní výborov a hlasovať aj na diaľku cez internet. Kvôli minimalizovaniu rizika neuznášaniaschopnosti výborov sa tiež zavádza pravidlo, že overovatelia, bez ktorých výbory nemôžu rokovať, budú mať dvoch náhradníkov.

Ďalšia zmena sa týka inštitucionalizovania Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru, ktorá sa stane stálym poradným orgánom výboru so zakotvením v rokovacom poriadku.

Predseda Ústavnoprávneho výboru sa tiež vyjadril aj k problematike prenosov z rokovaní výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. „Naším zámerom bolo čo najviac posilniť prítomnosť verejnosti na rokovaní výborov. Vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií sme však narazili na zákonné obmedzenia a aj praktické problémy. Ak napríklad výbor vedie konanie voči verejným funkcionárom, počas rokovania sa preberajú aj osobné údaje, týkajúce sa napr. aj ich rodinných príslušníkov. V zmysle osobitných zákonov alebo ústavného zákona ich nie je možné zverejňovať,“ vysvetlil Vetrák. Riešením je možnosť vyhotovovania záznamov, ktoré sa budú čiastočne anonymizovať a následne zverejňovať na webovej stránke Národnej rady. „Považujem to za otvorenú diskusiu a budem sa snažiť aj v budúcnosti reflektovať na pripomienky tých, ktorí terajšie nastavenie kritizujú. Pretože úmyslom nie je veci zatajovať, ale upraviť ich tak, aby boli v súlade so zákonom,” uzavrel Milan Vetrák.

Video z TB si môžete pozrieť tu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program