Novelou zákona o štátnej službe profesionalizujeme štátnu správu

Parlament dnes posunul do druhého čítania novelu zákona o štátnej službe, ktorou chcú poslanci hnutia OĽANO profesionalizovať štátnu správu a zabezpečiť transparentný výber štátnych zamestnancov.

Predkladateľ Lukáš Kyselica zdôraznil, že ide o reakciu na viaceré problémy v štátnej službe. „Bývalá vláda si tu bez výberových konaní dosadzovala na riadiace pozície svojich nominantov a zákonom si ich zabetónovala. Naším cieľom je tieto pozície uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania tak, ako to máme deklarované aj v programovom vyhlásení vlády,“ vyhlásil Kyselica.

Podľa návrhu by mohol generálny tajomník služobného úradu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca aj bez udania dôvodu, ale musel by mať súhlas štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.

Poslanec Milan Vetrák pripomenul, že programové vyhlásenie okrem odbornej a profesionálnej štátnej správy hovorí aj o zriadení agentúry, ktorá bude mať na starosti výber profesionálnych štátnych zamestnancov vrátane zamestnancov vo vedúcich funkciách. Jej zriadenie napomôže profesionalizácii štátnej správy a k väčšej efektívnosti výberových konaní na miesta (vedúcich) štátnych zamestnancov. M. Vetrák je presvedčený, že Úradu vlády SR ako gestorovi pre túto oblasť sa v priebehu tohto volebného obdobia podarí tieto ciele programového vyhlásenia vlády naplniť a že súčasťou procesu profesionalizácie štátnej správy bude tiež diskusia so zástupcami relevantných parlamentných aj mimoparlamentných strán s cieľom zabezpečiť zachovanie novonastavených pravidiel na dlhšie ako len jedno volebné obdobie.

„V súčasnosti nie je možné štátnu správu odpolitizovať, keďže vo funkciách sú dnes neodvolateľní politickí nominati, ktorí sa tam dostali za bačovania Smeru, SNS a Mostu-Híd. Je zaujímavé, že vtedy o čistkách nikto zo starého a nového Smeru nevykrikoval,“ zdôrazňuje aj spolupredkladateľka novely Jana Majorová Garstková.

„Pozrime sa na konkrétny príklad. Do funkcie prednostu úradu príde manažér, ktorý chce meniť veci k lepšiemu, má plán, cieľ a skúsenosti a začne pracovať na potrebných zmenách. Ale čo sa stane? Po predchodcovi zdedí celý riadiaci tím zložený výhradne z politických nominantov, ktorí nepodávajú adekvátny výkon a ich odbornosť je často veľmi pochybná,” dopĺňa Garstková s tým, že táto zmena zákona sa za súčasnej vlády poctivých a pracovitých úradníkov nijako nedotkne.

„Na úradoch je množstvo ľudí, ktorí pracujú svedomito a čestne. Ale súčasne je tam veľa ľudí, ktorí na dôležitých postoch nemajú čo robiť, lebo nemajú minimálne odborné spôsobilosti. Smeráci si tam často doslova podohadzovali svojich príbuzných, známych, či milenky. Túto amorálnosť chceme odstrániť a zdôrazňujeme – poctiví a svedomití úradníci sa nemajú čoho báť,“ dopĺňa poslanec Jozef Pročko.

Predkladatelia tiež upozorňujú na príklady z praxe, kedy štátni úradníci, inštalovaní do funkcií za vlád Smeru, namiesto ochrany verejného záujmu často porušujú platné zákony, či konajú vyslovene amorálne.

V tejto súvislosti poslanec Peter Kremský zmienil medializovaný príklad z praxe, keď štátny úrad nie je schopný adekvátne zasiahnuť proti aktivite súkromného podnikateľa, ktorý chcel v chránenom území v Tatranskej Lomnici urobiť geotermálny vrt a vybudovaným horúcovodným potrubím si vykurovať svoju vilu. „To však prináša veľmi veľké riziká pre ekológiu s ohrozením aj viacerých vzácnych živočíšnych druhov v okolí, a preto je na takýto projekt nutná štúdia dopadov na životné prostredie. Šéf odboru životného prostredia na okresnom úrade však túto štúdiu vôbec nepovažoval za potrebnú. Proti tomuto postupu sa odvolal jeho nadriadený orgán, ako aj prednosta úradu, ktorý takéto konanie považoval za nezákonné a nemorálne. Prednosta však nemá žiadnu právomoc voči tomuto zamestnancovi úradu vyvodiť personálnu zodpovednosť, čo je absurdné. Čo s tým má urobiť štát? Má sa prizerať ako jeden nezodpovedný úradník v štátnej funkcii nechá devastovať tatranskú prírodu? Nie je predsa možné, aby daňoví poplatníci platili úradníkov, ktorí rozhodujú často neodborne, či dokonca v rozpore so zákonmi a predpismi, pričom štát nemá žiadnu možnosť ich vymeniť. Takéto niečo nemôžeme tolerovať, pretože to je anarchia. A my sme ľuďom sľúbili dobre a čestne spravovaný štát,“ zdôraznil Kremský.

Dnes sa k tejto téme konala aj tlačová konferencia.

Vystúpenie Petra Kremského v parlamente si môžete pozrieť tu. 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program