Občania spustili petíciu proti prieskumným vrtom. Stiahnite si petičný hárok

V katastrálnych územiach viacerých slovenských obcí sa majú uskutočnovať gelologické práce a prieskum, najmä prieskumné vrty. Pripravované zásahy sa priamo dotknú katastrov obcí Ruská Poruba, Ruská Kajňa, Repejov, Hrubov, Černina, Pakostov, Smilno, Oľka, Rohožník, Vyšná Sitnica, Nižná Sitnica, Jankovce a Baškovce. Znečistenie, či dokonca zničenie krajiny sa však týka aj mnohých ďalších okolitých obcí, a teda desaťtisícov občanov v nich žijúcich. Občania preto rozbiehajú petíciu, pričom ich podporujú aj poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Ján Mičovský a Igor Hraško, ktorí zajtra pripravia Silvestrovský kokteil pre premiéra Fica a zodpovedných ministrov Žigu a Jahnátka.

Dôvodom občianskeho nesúhlasu je opodstatnená obava, že týmito vrtmi bude poškodené životné prostredie, osobitne zdroje pitnej vody. Petícia má názov „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine”. Ján Mičovský, člen petičného výboru, už v tejto súvislosti interpeloval aj ministra životného prostredia. Spoločnosť Alpine Oil and Gas s.r.o. Sa chystá robiť prieskumné vrty s cieľom určiť množstvá a kvalitu zásob ropy a zemného plynu. Napriek tomu, že nerastné suroviny patria štátu, je mimoriadne znepokojivé, že obyvatelia dotknutých obcí neboli o tomto prieskume riadne informovaní, resp. sa o ňom dozvedajú až na poslednú chvíľu, aj to len neoficiálne. Ich oprávnené obavy vyvoláva skutočnosť, že prieskumné vrty môžu spôsobiť znečistenie pitnej vody, ktorú tunajšie obce čerpajú takmer výhradne z vlastných studní. Znepokojuje ich fakt, že vrty môžu prepojiť ropné vrstvy so zásobami podzemných vôd, ako aj skutočnosť, že pri týchto vrtoch sa používa jedovatý šesťmocný chróm.”

Poslanci za hnutie OĽaNO sa aj preto stretnú v posledný deň roka o 12.00 h s občanmi a ochranármi hneď na dvoch miestach – Mičovský pred obecným úradom v Ruskej Porube, Hraško zasa pred budovou ministerstva životného prostredia v Bratislave. Okrem odštartovania spomínanej petície namiešajú na oboch miestach Silvestrovský kokteil – čistú vodu s ropnými látkami. Igor Hraško odnesie petíciu a vzorku “kokteilu” v malých fľaštičkách na podateľnu Úradu vlády SR, aj na podateľne ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva.

Podporujeme oprávnený odpor obyvateľov dotknutých obcí voči hĺbkovým prieskumným vrtom, ktoré ohrozia životné prostredie, osobitne kvalitu spodných vôd – hrozbou je zmiešanie ropných a vodných vrstiev, erózia i jedovatý chróm. Príznačné je, že prieskumná firma sa ponáhľa tak veľmi, že porušuje zákony – nepočkali ani na nadobudnutie platnosti predbežného opatrenia súdu v Humennom, ktoré im malo umožniť vstup na urbárske pozemky,” povedal Ján Mičovský a zároveň pripomenul: “Krajinu sme nedostali do daru, ale ju máme len na chvíľu požičanú od predkov, čo nás zaväzuje k jej citlivému využívaniu. Verím, že životy občanov tohto zabúdaného a možno aj preto stale zachovaného kúta Slovenska, nie sú na konci záujmu zodpovedných”.

Igor Hraško dodal, že právo na ochranu životného prostredia nám zaručuje aj Ústava Slovenskej republiky. „Dotknuté obce ležia v okrajových regiónoch Slovenska, kde je často najväčšou hodnotou práve zachovaná príroda. Nechcú svojim deťom zanechať zničenú krajinu, práve preto vyjadrujú zásadný nesúhlas s týmito vrtmi. Žiadame preto vládu Slovenskej republiky a jej podriadené príslušné orgány verejnej moci, aby zamedzili vykonávaniu geologických prác v katastrálnom území týchto dotknutých obcí spočívajúcich najmä v prieskumných vrtoch – napr. nevydaním oprávnenia alebo neurčením prieskumného územia. A ak už s nimi začaté bolo, aby boli tieto práce okamžite zastavené a dotknuté územia prinavrátené do pôvodného stavu. Zároveň dávame na vedomie, že ani v budúcnosti nebudeme za žiadnych okolností súhlasiť s tým, aby sa na území týchto dotknutých obcí vykonávali geologický prieskum, geologické práce – najmä prieskumné vrty, a ťažba nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu. Zároveň žiadame, aby katastrálne územia predmetných obcí už neboli súčasťou prieskumného územia.”

Petícia je elektronicky dostupná na olano2020.web-development.sk

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program