Očisťujeme trhové prostredie s cieľom dosiahnuť primerané ceny za teplo

Parlament dnes schválil novelu zákona o tepelnej energetike, ktorú predložili poslanci hnutia OĽANO Peter Kremský a Milan Vetrák. Novela napĺňa časť programového vyhlásenia vlády pre oblasť energetiky, kde sa vláda zaväzuje vytvoriť podmienky pre transparentné a férové trhové pravidlá a ceny energií.

Poslanci zákonom prispievajú k liberalizácii trhu a spravodlivým cenám dodávok tepla. „Ak jedna bytovka platí dvojnásobnú cenu oproti inej, ktorá si vykuruje sama, niečo nie je v poriadku a princíp konkurencie nefunguje. Konkurencia je pritom najlepším liekom na predražovanie tepla. Ak dodávateľ čelí riziku možného odpájania bytoviek, veľmi dobre si rozmyslí, akú cenu im ponúkne. A to chceme týmto návrhom aj dosiahnuť,“ priblížil Kremský.

V praxi sa koncové ceny tepla navyšujú pri reťazení dodávateľov v reťazci dodávky tepla od výroby až po koncový odber. Dôvodom je, že chýba  vhodná zákonná úprava primárnej a sekundárnej časti zariadení na rozvod tepla. Len ak zákon jednoznačne vymedzí typy zariadení na výrobu, rozvod a spotrebu tepla, môže Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nastaviť pravidlá cenovej regulácie. Cieľom je, aby reťazenie nemalo vplyv na ceny tepla.

„Máme záujem na tom, aby ľudia na Slovensku platili za teplo primerané ceny. V novele zákona o tepelnej energetike riešime dva problémy, ktoré trápia ľudí. Jedným je reťazenie cien, t.j. ich zvyšovanie dodávateľmi tepla v prípadoch, ak je vlastník primárneho a sekundárneho rozvodu rozdielny. Návrh zákona ukončí tieto nekalé podnikateľské praktiky a vytvorí priestor pre Úrad pre reguláciu cenových odvetví, aby predpismi stanovil cenové stropy pre primárny aj sekundárny rozvod a tak aj primerané ceny za teplo. Druhým problémom, ktorý novela zákona rieši, je odstránenie deformácií na trhu s teplom pri odpájaní sa od centrálneho zdroja zásobovania teplom. Posilňujú sa právomoci obcí a miest rozhodovať o tejto otázke v súlade so schválenou koncepciou v oblasti tepelnej energetiky. V súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR sa obmedzuje rozsah otázok, ku ktorým sa bude môcť dodávateľ tepla vyjadrovať vo svojom záväznom stanovisku ako dotknutý orgán vo verejnom záujme. Tým vytvoríme tlak na centrálne zdroje zásobovania teplom, aby sa modernizovali a znižovali cenu tepla, lebo v opačnom prípade bude stále pretrvávať záujem ľudí o odpájanie sa od tohto zdroja,“ vysvetlil Milan Vetrák.

K náprave zlého legislatívneho stavu nás zaväzuje nielen Programové vyhlásenie vlády, ale aj smernica Európskeho parlamentu a rady o energetickej efektívnosti. „Lehotu na jej transpozíciu máme do 30. 6. 2021. Aj preto bolo veľmi dôležité, aby sme tento návrh zákona dokázali rýchlo presadiť, bolo to doslova na poslednú chvíľu,“ dodal Kremský.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program