Odstráňme krivdy minulosti, ale nevytvárajme nové

Poslankyne za hnutie OĽANO-NOVA Erika Jurinová, Anna Verešová a Soňa Gaborčáková sú presvedčené o tom, že prísť s odstraňovaním krivdy na starodôchodcoch vytvorením nových krívd je nielen neetické, ale priam tragické. Reagujú na vyjadrenia ministra práce J. Richtera.

Viac ako desať rokov sa o starodôchodcov vláda Smeru nezaujímala. Teraz prichádza s riešením, ktoré však nenapĺňa ani ich vlastné ciele. Nepočíta totiž s plošným prepočítaním dôchodkov priznaných pred rokom 2004. „Už na prvej schôdzi NR SR v tomto volebnom období som poukazovala na súdne spory občanov, ktorí sa domáhali svojich práv od roku 2010 na Najvyššom súde vo veci zvýšenia starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia od 1.1.1995 do 31.12.2003. Súd ich nároky nielenže zamietol, ale dal im uhradiť i trovy odvolacieho konania,“ hovorí S. Gaborčáková. „Vláda prišla konečne s nejakým riešením, len nerozumiem, prečo toľko vyčkávala? Natíska sa totiž odpoveď, že čakali na čas, kedy sa značná časť týchto ľudí pominie.“

Anna Verešová kritizuje postup, ktorým sa dodatočne vypočítavajú dôchodky starodôchodcom. V dnešnej dobe informatizácie je nepochopiteľné, že starobné dôchodky sa budú prepočítavať ručne, a že to bude trvať takmer rok. „Naše hnutie viackrát predkladalo návrh novely, ktorý mal ambíciu započítať starodôchodcom do rozhodného obdobia všetky časy, za ktoré mali povinnosť platiť sociálne poistenie. Voči odstráneniu tejto nespravodlivosti však zostali koaliční poslanci hluchí. Stačí sa spätne pozrieť na ich hlasovanie! Preto si myslíme, že ich snaha nie je úprimná,“ tvrdí Verešová. „Mnoho starodôchodcov už zomrelo a teda sa vlastne nikdy nedožili ani morálneho odčinenia tejto krivdy.”

Jurinová hovorí, že návrh tak ako je predložený pôsobí skôr akoby bol nachystaný pre určité konkrétne skupiny. „Rada by som sa vyhla tomu, že nakoniec sa o tejto novele bude hovoriť ako o „zvýšení pre svojich“. Ich ambíciou malo byť, podľa doložky vplyvov, nanovo určiť sumu starobného dôchodku priznaného pred rokom 2004 tak, aby miera náhrady príjmu dôchodkom pri priznaní starobného dôchodku bola približne rovnaká, ako by vznikla v roku 2004, keby sa dôchodky prepočítali. Dalo by sa to zrealizovať pomerne jednoducho a akousi poistkou proti prílišnému finančnému zaťaženiu mohlo byť určiť akceptovateľné percento prepočítaného dôchodku, podobne ako sa to udialo pri Radičovej úprave pre starodôchodcov.“

Podľa E. Jurinovej podľa týchto prepočtov naplnený vláda ani svoj vlastný cieľ. „Namiesto toho vidíme, že sú zvláštnym spôsobom vyselektované skupiny starodôchodcov, ktoré nie sú zahrnuté do prepočtov. A rovnako neuveriteľne sú nastavené hranice príjmov (selekčné hranice), ktorými sa opäť len zužuje priestor na nápravu pre niektoré ročníky starodôchodcov. Návrh považujeme za nezrozumiteľný, zbytočne komplikovaný, diskriminačný a zdá sa, že je aj protekčný. Novela prinesie do výpočtu dôchodkov ešte väčší chaos. Nebude možné overiť si, či sa skutočne naplnil deklarovaný cieľ a verte, že po čase sa začnú nové diskriminované skupiny samé ozývať. Teraz v domnení, že novelou konečne príde k spravodlivej náprave u starodôchodcov, aj zatlieskajú. Ale vytriezvenie príde čoskoro,“ s obavou dodáva Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program