Odstraňujeme diskrimináciu odmeňovania lekárov pri výkone pohotovostnej služby

Národná rada SR dnes posunula do 2. čítania novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá zrovnoprávňuje zákonné podmienky na výkon pohotovostnej služby v ambulanciách pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a v ambulanciách zubno – lekárskej pohotovostnej služby. O zámeroch novely dnes na tlačovej konferencii informovali predkladatelia Eva Horváthová a Marek Šefčík (OĽANO).

Aktuálne platné znenie zákona garantuje minimálnu výšku mzdy lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, a to v sume 12 eur. Súčasne však platný zákon opomína rovnakú garanciu minimálnej výšky hodinovej mzdy pre zubných lekárov, ktorí vykonávajú pohotovostnú službu v ambulanciách zubno – lekárskej pohotovostnej služby. „Preto naprávame právny stav a riešime prípady, kedy poskytovatelia zubnej pohotovosti túto dieru v zákone často zneužívajú a nedôstojne odmeňujú zubných lekárov,“ priblížil spolupredkladateľ Marek Šefčík.

Predkladateľka Eva Horváthová sa v tomto návrhu inšpirovala už existujúcou právnou úpravou, týkajúcou sa pohotovostných ambulantných služieb, všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých. „Tí majú minimálnu mzdu v zákone uvedenú, a teda my nevidíme žiadny dôvod, prečo by ju nemohli mať uvedenú aj zubári. Vieme, že tento problém majú pohotovostné služby už dlhodobo. Preto aj OĽANO presadilo do programového vyhlásenia vlády komplexnú reformu ambulantnej pohotovostnej služby a veríme, že ju stihneme zaviesť ešte počas nášho vládnutia. Tento konkrétny problém je však tak akútny, že ho treba riešiť ihneď,“ zdôraznila.

Horváthová ďalej informovala aj o svojej ďalšej legislatívnej iniciatíve, ktorou chce umožniť príbuzným pacienta v kóme nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie. V súčasnosti je zákon upravený tak, že do zdravotnej dokumentácie môže nahliadať len osoba, ktorej sa to týka, resp. iná osoba po písomnom splnomocnení. „Keď je však pacient v kóme, nie je to prirodzene možné. Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti reagujeme na prípad z praxe, keď 19-ročný chlapec náhle upadol do kómy a matka chcela nahliadnuť do jeho dokumentácie s cieľom mu nejako pomôcť. Vzhľadom na platný zákon jej to však nebolo umožnené,“ vysvetlila Horváthová.

Video si môžete pozrieť tu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program