OĽANO chce pomôcť autistom a ľuďom postihnutým Aspergerovým syndrómom

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) predkladajú do parlamentu novelu zákona o kompenzáciách, ktorá môže výrazným spôsobom pomôcť autistom a ľuďom postihnutým Aspergerovým syndrómom.

Tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny za OĽANO Soňa Gaborčáková upozornila, že autizmus detí sa stáva čoraz vážnejším problémom. „Odborníci už dokonca hovoria o epidémii autizmu. Na Slovensku síce neexistujú presné štatistiky ľudí s Poruchou autistického spektra, no podľa odhadov ňou na Slovensku trpí 30 až 50-tisíc ľudí,“ uviedla Gaborčáková a pokračovala: „Vzhľadom na to sme sa rozhodli zriadiť pracovnú skupinu, ktorej členmi sú rodičia detí s autizmom, odborníci z oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, psychologie a máme prisľúbenú aj účasť zástupcov akademickej obce.“

Ako ďalej uviedla Gaborčáková, skupina pracuje na tvorbe koncepcie poradenských služieb, koncepcii nových sociálnych služieb pre osoby s autizmom a Aspergerovým syndrómom a tiež na možnostiach právne ukotviť nárok umiestniť autistu v adekvátnom zariadení vzhľadom na jeho akútny stav, či destabilizáciu. Taktiež sa zaoberá doplnkovými službami pre autistov a ľudí s Aspergerovým syndrómom. Výsledkom pracovnej skupiny je návrh novely zákona o kompenzáciách.

OĽANO navrhuje, vzhľadom na charakteristické črty autizmu, zaradiť túto diagnózu medzi stavy, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia. „Tiež navrhujeme uviesť autizmus pri duševných a vývinových poruchách medzi diagnózy, ktorým sa priznáva parkovací preukaz,“ povedala poslankyňa.

OĽANO pre obidve, ako aj pre všetky diagnózy navrhuje nekrátiť príspevok na opatrovanie z dôvodu, že osoba navštevuje ambulantnú sociálnu službu viac ako 20 hodín týždenne a tiež, aby sa nekrátil opatrovateľský príspevok ani v prípade, že je opatrovaný hospitalizovaný dlhšie ako 30 dní. „Navrhujeme tiež, aby opatrovateľom nebol odoberaný príspevok, ak je opatrovaná osoba hospitalizovaná viac ako tridsať dní,“ dodala Gaborčáková.

Ako uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová, všetky návrhy sú odkonzultované s odborníkmi a s rodičmi autistických detí. „Od nich vieme, že táto oblasť bola štátom dlhé roky ignorovaná. Na Slovensku doteraz neexistuje ucelený systém podpory a pomoci takto zdravotne znevýhodneným ľuďom a ich rodinám,“ vyjadrila sa Verešová, podľa ktorej v tomto prípade štát, konkrétne posledné vlády Smeru, katastrofálne zlyhali. „Keďže tieto vlády totálne zanedbali služby v teréne, a zvlášť služby včasnej intervencie pre deti so zdravotným znevýhodnením, rodičia týchto, dnes už dospelých detí sa nemajú v reálnom živote na koho obrátiť,“ pokračovala.

Verešová pripomenula, že OĽANO pravidelne prichádza s návrhmi riešení, ktoré uľahčia život rodinám s deťmi s postihnutím v oblasti autistického spektra. Máme vypracovanú koncepciu rodinnej politiky pre Slovensko, v ktorej myslíme aj na podporu rodín, ktoré sa starajú o svoje choré deti. Nečakáme iba na to, keď budeme vo vláde, už dnes tieto problémy riešime v krajoch, v ktorých máme svojich zástupcov. Konkrétne v Žilinskom kraji, ktorý vedie naša kolegyňa Erika Jurinová, ideme podporiť terénnu prácu, včasnú intervenciu, konkrétnu pomoc rodinám priamo v ich prirodzenom prostredí. Toto všetko je na Slovensku celé desaťročie zanedbáva né. Práve preto máme v súčasnosti v kraji taký obrovský dopyt na pobytové služby, ktoré sú však pre kraj najdrahšie,“ uzavrela Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program