OĽANO chce posilniť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) si dnes pripomína Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

„Témou tohtoročného dňa ľudí so zdravotným postihnutím je posilnenie ich postavenia a to sa dá len vtedy, keď budú mať dôstojných zástupcov, ktorí sa budú zo všetkých síl snažiť presadzovať ich záujmy,“ tvrdí poslankyňa za OĽANO a zástupkyňa ľudí so zdravotným postihnutím v parlamente Silvia Shahzad, podľa ktorej musí vláda, osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie, akademické inštitúcie a súkromný sektor pracovať ako tím, aby dosiahli cieľ trvalo udržateľného rozvoja.

Shahzad preto navrhuje niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré by zabezpečili výrazné zlepšenie situácie ľudí so zdravotným postihnutím.

Prvým riešením má byť podľa Shahzad vytvorenie tzv. medziskupiny zloženej z poslancov naprieč celým politickým spektrom. „Podobná skupina funguje v Európskom parlamente. Takáto skupina by mala za úlohu hľadať cesty, ako presadzovať politiky ľudí so zdravotným postihnutím,“ vysvetľuje S. Shahzad.

Ďalším riešením je podľa poslankyne sfunkčnenie všetkých kontaktných miest na ministerstvách, na ktorých majú byť aj ľudia so zdravotným postihnutím. „Doteraz sa hlavné kontaktné miesto na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ani sekundárne miesta na ostatných ministerstvách problematike nevenujú plnohodnotne a agendu súvisiacu s implementáciou Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú len ako pridruženú agendu. Práve na týchto miestach by mala začínať efektívnejšia medzirezortná komunikácia,“ tvrdí Shahzad.

Podľa poslankyne by sa tiež mala urýchlene zabezpečiť finančná podpora reprezentatívnych organizácií, ktorých úlohou je zastupovať jednotlivé skupiny ľudí so zdravotným postihnutím. „Napríklad ministerstvo práce sa na ich stanoviská často odvoláva, ale tieto organizácie ledva prežívajú a k ich financovaniu vyzývam od začiatku volebného obdobia,“ hovorí Silvia Shahzad.

EÚ podporuje rovnosť príležitostí a prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím, pričom základom stratégie je práca na ceste k bezbariérovej Európe. Rovnaký postup preferuje aj hnutie OĽANO. „Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby v dostatočnej miere zapojilo do procesu tvorby novej stavebnej legislatívy ľudí so zdravotným postihnutím,“ uzatvára Silvia Shahzad.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program