OĽANO chce venovať osobitnú pozornosť porušovaniu náboženskej slobody vo svete

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová sa spolu s poslancom OĽANO Eduardom Hegerom dnes stretla s ministerkou Úradu vlády Poľskej republiky Beatou Kempa. Tá im predstavila poľské skúsenosti s pomocou nábožensky prenasledovaným vo svete a hovorili aj o možnostiach spolupráce parlamentov Slovenska a Poľska v tejto oblasti. Spolu s ministerkou Beatou Kempa a ďalšími predstaviteľmi krajín V4, Rakúska a Slovinska sa zajtra zúčastnia medzinárodnej konferencie Zodpovednosť za náboženskú slobodu vo svete v Bratislave.

„Viaceré krajiny EÚ ako Dánsko, Nemecko, Švédsko alebo Spojené kráľovstvo, či krajiny V4 Poľsko a Maďarsko, už reagovali na výzvu Európskeho parlamentu venovať osobitnú pozornosť náboženskej slobode vo svete,“ hovorí Anna Verešová a navrhuje členom ľudskoprávneho výboru zriadenie odbornej komisie pre ochranu náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie.

„Polovica sveta je nábožensky slobodná, druhá polovica zažíva oslabenie či úpadok tejto slobody. Ochrana náboženskej slobody sa týka veriacich i neveriacich; v 13 štátoch sveta je dokonca trest smrti za ateizmus, v 22 krajinách je trest smrti za odpadnutie od viery, teda zmenu náboženstva. Najprenasledovanejšou náboženskou skupinou zostávajú kresťania. Ich prenasledovanie je globálny problém, aktuálny na celom svete,“ vysvetľuje A. Verešová.

Podľa štúdií Open Doors k nemu dochádza až v 58 krajinách sveta. V súčasnosti je prenasledovaných približne 250 miliónov kresťanov. V 21. storočí každý dvanásty človek na svete čelí prenasledovaniu kvôli svojej viere.

„S útlakom pre náboženské presvedčenie máme bolestnú skúsenosť. Pred necelými troma desaťročiami patrilo aj Slovensko medzi krajiny, kde boli ľudia prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. V tom čase sa prenasledovaných zastali vlády niektorých krajín, ktoré upozorňovali na prenasledovanie konkrétnych ľudí,“ hovorí Eduard Heger a pokračuje: „Je preto dôležité, aby sme práve my na takéto veci poukazovali a hovorili o nich. V čase, keď sa môžeme tešiť zo slobody, by sme sa mali zastať prenasledovaných v krajinách, kde takúto slobodu zatiaľ nemajú.“

„Keďže náboženská sloboda je univerzálnym ľudským právom, nemôže nám byť ľahostajné to, čo sa deje za našimi hranicami. Prevencia konfliktov sa začína ochranou a podporou práv jednotlivca, to platí aj v prípade základného ľudského práva na náboženskú slobodu,“ uzatvára Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program