OĽANO chce zabezpečiť materské aj pre študentky a nezamestnané ženy

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) predkladá do parlamentu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá je zameraná na podporu pôrodnosti vybraných cieľových skupín slovenskej populácie – študentiek a nezamestnaných žien.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová predstavila odbornú posilu hnutia, ktorou je odborníčka na sociálne zabezpečenie a dôchodkový systém Ľubica Navratilová. Je pre mňa cťou, že náš odborný tím pre sociálnu a rodinnú politiku má významnú posilu. Pani Navrátilová má za sebou množstvo legislatívnych iniciatív v oblasti dôchodkového zabezpečenia a rodinnej politiky. Vďaka nej sa napríklad hnutiu OĽANO podarilo upozorniť a zvrátiť nespravodlivé dorovnanie rozdielov medzi staro-dôchodcami a novo-dôchodcami, keďže ministerstvo sociálnych vecí spravilo vo svojich  prepočtoch chybu,“ uviedla Remišová a pokračovala: „Verím, že aj vďaka tejto posile budeme hnutím s najlepšie pripravenými návrhmi na podporu rodiny, ktoré v novej vláde budeme môcť realizovať.“

Remišová zároveň pripomenula, že sociálna a rodinná politika je jedným z pilierov OĽANO. „Ako jediný politický subjekt máme vypracovanú komplexnú stratégiu pre rodinnú politiku pod vedením Anny Verešovej. Ak budeme vo vláde, môžeme hneď začať uplatňovať opatrenia na zlepšenie života a prosperity rodín,“ vyjadrila sa Remišová. „Okrem celkovej koncepcie sme len v tomto volebnom období predkladali mnoho zákonov. Niektoré z nich okopírovala táto vládna koalícia, napríklad zvýšenie materskej, príplatky za prácu cez víkend a za nočnú prácu alebo naposledy sa strana Most inšpirovala našim zvýšením daňového bonusu,“ pokračovala.

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová predstavila návrh zákona, ktorým Obyčajní zavádzajú nové prvky v nemocenskom poistení. „Zamerali sme sa na dve cieľové skupiny – na  študentky a ženy, ktoré stratia zamestnanie. Naším návrhom zákona reagujeme na skutočné problémy reálnych ľudí. Našli sme riešenie, ktoré pomôže študentkám, aby sa nebáli myslieť na dieťa na konci štúdia. Chceme podporiť mladé ženy, ktoré nechcú čakať s materstvom do tridsiatky, alebo neskôr,“ povedala Verešová s tým, že návrh OĽANO môže tiež pomôcť odbúrať strach z neplánovaného tehotenstva, nakoľko podľa nej aj pre finančné obavy mnohé mladé ženy podstupujú potraty.

Návrh OĽANO vychádza z faktu, že demografická kríza predstavuje z dlhodobého hľadiska ústredný problém slovenskej spoločnosti. „Jeho ignorovanie by mohlo mať do budúcnosti nepredstaviteľné následky najmä pre dôchodkový systém a zdravotnú starostlivosť,“ upozornila Ľubica Navrátilová a pokračovala: „Ako konštatujú demografi, predlžovanie štúdia predlžuje aj bezdetnosť, ale zvyšuje sa aj riziko, že sa ženám nepodarí naplniť ich reprodukčné zámeryLen na vysokých školách študuje približne 87-tisíc mladých žien, ktoré sa po skončení štúdia ocitnú v situácii bez finančného zabezpečenia rodičovstva. Dávajú prednosť kariére pred rodičovstvom a v konečnom dôsledku porodia najviac jedno dieťa. Najvzdelanejšia časť národa má najmenej detí.“

Navrhovaná novela zriaďuje špeciálne dobrovoľné poistenie študentov, z ktorého sa bude vyplácať len materské. Sadzba poistného je navrhnutá na 2% – napríklad pri mesačnom poistnom 10 eur dostane žena materské vo výške 340 eur mesačne. V súčasnosti by na takýto príjem musela platiť poistné minimálne 151 eur.

Druhá skupina žien, ktorým novela zákona pomôže v rozhodovaní mať dieťa sú ženy, ktoré stratia prácu, zanikne im nemocenské poistenie a tesne po jeho zániku otehotnejú. „Nie je spravodlivé ak žena platila poistné na nemocenské poistenie napríklad 6 rokov a nevznikne jej nárok na materské, lebo ju zamestnávateľ prepustil tesne pred otehotnením,“ vyjadrila sa tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková„Riešenie sme našli v osobitnej ochrannej lehote, ktorá vznikne žene, ak porodí do 15-tich mesiacov od skončenia poistenia,“ uzavrela.

Kto je Ľubica Navrátilová:

Ľubica Navrátilová pracovala ako poradkyňa predsedníčky vlády Ivety Radičovej. Dlhodobo sa venuje sociálnej politike a dôchodkovému systému. Ako expert na dôchodkové systémy sa spolupodieľala na projekte zjednotenia výberu poistného, daní a ciel pre SR. Je bývalou poslankyňou NR SR.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program