OĽANO na odbornej konferencii predstavilo riešenia pre Žilinský kraj

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) predstavilo na odbornej konferencii Riešenia pre Slovensko: za lepší život v Žilinskom kraji riešenia v oblasti dopravy, ale aj zdravotníctva, zamestnanosti a rodiny.

Dopravná situácia je v Žilinskom kraji neúnosná. Každodenné kolóny a zápchy výrazne komplikujú život jeho obyvateľom. To však má negatívny vplyv aj na ekonomický rozvoj regiónu, rodinný či spoločenský život. Obyvatelia trávia na cestách veľa neproduktívneho času, ktorý by mohli venovať svojej práci, podnikaniu či výchove svojich detí. Kolabujúca dopravná situácia môže negatívne vplývať aj na dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Hnutie OĽANO preto zorganizovalo ďalšiu zo série odborných konferencií Riešenia pre Slovensko, na ktorých predstavilo konkrétne opatrenia na skvalitnenie života ľudí v Žilinskom kraji.

Záštitu nad konferenciou prebrala predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová. „Žilinský kraj má najväčší potenciál vo svojich ľuďoch. V hnutí OĽANO sme presvedčení, že aj obyvatelia Žilinského kraja si zaslúžia žiť lepšie. Hoci tento región patrí u nás medzi tie rozvinutejšie, len v malej miere sa to prejavuje v kvalite života jeho obyvateľov. Preto chceme presadzovať riešenia, ktoré pomôžu ľuďom v tomto regióne, aby nemuseli odchádzať za prácou a aby tí, ktorí tu pracujú či podnikajú, dostali za svoju námahu riadne a včas zaplatené,“ uviedla Veronika Remišová.

Na odbornej konferencii vystúpili odborníci z oblastí zdravotníctva, dopravy, zamestnanosti a rodinnej politiky a poslanci NR SR.

Pretože jedným z najzávažnejších problémov v Žilinskom kraji je oblasť dopravy, je nevyhnutné prijať okamžité riešenia. Tie predstavil poslanec NR SR a tieňový minister dopravy Ján Marosz (OĽANO) spolu s odborníkom na dopravu Jiřím Kubáčkom. „Chýba základná diaľničná infraštruktúra. Kľúčové úseky diaľnice D1 v Žilinskom kraji sú síce vo výstavbe, ale termíny dostavby sa stále posúvajú,“ upozornil Marosz a pokračoval: „Problémom je tiež nedostatočná údržba a oprava štátnych aj krajských ciest. Technický stav vozoviek a mostov je zanedbaný, zlé sú najmä komunikácie spájajúce Žilinský kraj s Banskobystrickým, ako aj s Hornou Nitrou. Údržba je podfinancovaná, čo je hrozbou do budúcnosti. Podobné problémy sú aj na železnici.“

OĽANO považuje za nutné v oblasti dopravy zrealizovať urýchlené dobudovanie diaľničnej siete v kraji bez zbytočného zdržiavania ťažiskových úsekov D3 medzi Žilinou a Čadcou a kľúčových úsekov diaľnice D1 medzi Žilinou a Ružomberkom. „Taktiež je potrebné intenzívne presadzovať zvýšenie investícií na perspektívnych železničných tratiach, ak ich stav zatiaľ nedokáže zabezpečiť výkony podľa plánu dopravnej obsluhy,“ uviedol Marosz. Podľa tieňového ministra dopravy OĽANO je taktiež potrebné zasadiť sa za zlepšenie technického stavu ciest I. triedy formou bodových vylepšení a zintenzívnením údržby. „Týka sa to napríklad ciest vedúcich k štátnym hraniciam s Českom a Poľskom, najmä tých, ktoré sa nemodernizujú z eurofondov. Posilnením financovania riadnej údržby ciest a mostov zastavíme degradáciu vozoviek a znížime podiel mostov a ciest v havarijnom a nevyhovujúcom stave,“ doplnil.

Žilinský kraj nepatrí medzi regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti, no len vďaka vysokej miere pracovnej migrácie. „Cestovanie za prácou na týždňovky negatívne vplýva na život rodín, poznačuje vzťahy manželov a prispieva k vyššej rozvodovosti ako v minulosti,“pomenovala jeden z problémov rodinnej politiky poslankyňa NR SR a zároveň aj poslankyňa ŽSK Anna Verešová, ktorá s expertom na ekonomiku a podnikanie za OĽANO Petrom Kremským predstavila aj konkrétne riešenia. „Využitie efektívnych podporných nástrojov môže priniesť viac lepšie platených pracovných príležitostí v regióne, takže obyvatelia nebudú musieť cestovať za prácou do vzdialených lokalít. Zároveň rodiny potrebujú viac podpory od štátu, aby sa nebáli mať deti,“ povedala Verešová.

OĽANO považuje za riešenie v tejto oblasti zavedenie daňových a odvodových úľav pre rodiny s deťmi, taktiež v podpore rozvoja sociálneho a komunitného podnikania so zapojením sa sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, či v podpore moderného odborného vzdelávania na univerzitách a stredných školách v kraji.

Treťou témou konferencie bolo zdravotníctvo a kvalita poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Riešenia priniesli poslanci NR SR za OĽANO Elena Červeňáková a Marek Krajčí. „Až 11-tisíc ľudí ročne zomiera na choroby, ktoré by sa dali liečiť, keby sektor fungoval ako má. Ľudia na Slovensku si užijú zo všetkých Európanov najkratší život v plnom zdraví, len okolo 55 rokov,“ upozornil Krajčí na jeden z najvážnejších problémov zdravotníctva.

Odborníci OĽANO pre zlepšenie situácie v zdravotníctve a zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti navrhujú zavedenie bezplatného systému objednávania na vyšetrenie k lekárovi prostredníctvom portálu eZdravie. Ďalším krokom je zabezpečenie spravodlivejšieho rozdeľovania zdrojov v zdravotníctve, a zároveň príprava nového zákona o verejných nemocniciach s jasnými rozpočtovými pravidlami.

Odbornej konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program