OĽANO na poslaneckom prieskume D4R7: Obavy o spodnú vodu na Žitnom ostrove pretrvávajú

Arzén, barit a fenoly. Prítomnosť týchto zdraviu škodlivých látok v pôde, ktorá sa používa na výstavbu bratislavského obchvatu nedávno odhalil ekoaudit. Okrem toho sa v násypoch  diaľnice mali nachádzať aj kusy igelitu, betón, elektrické káble, kusy dreva, korene, sklo, rozbité kachličky, tuby zo zubnej pasty či škvaru, ktoré by mohli ohroziť statiku a celkovú kvalitu diela.

Poslanci hnutia OĽANO potvrdili, že navážanie rôzneho materiálu na stavbu D4R7 bolo hlavným bodom dnešného poslaneckého prieskumu. „Zhotoviteľ diaľnice tvrdí, že spomínané problémy neeviduje, no zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti dnes s údivom vyťahovali kusy odpadkov z diaľničných násypov,“ opísal priebeh poslaneckého prieskumu tieňový minister dopravy za hnutie OĽANO Ján Marosz a doplnil, že zodpovednosť podľa neho nesie štát: „Máme pocit, že zhotoviteľ robí iba to, čo mu úrady pod vedením ministrov Mostu-Híd dovolia a tolerujú. Ak má zhotoviteľ potvrdenia o tom, že pôda plná odpadu je nezávadná, tak len preto, že tieto rozhodnutia vydali úrady pod vedením ministerstiev dopravy a životného prostredia. Árpád Érsek mal už na začiatku výstavby vymenovať štátny stavebný dohľad, ktorý by priebeh výstavby postupne posudzoval. Teraz sa vláda a zástupcovia NDS tvária prekvapene a zisťujú, že na stavbe sú kusy azbestu a ďalšie odpadky. Pýtame sa, kde boli doteraz? Prečo od začiatku nemal štát dohľad nad týmto dielom?“

Tieňový minister hospodárstva OĽANO a člen Výboru pre hospodárske záležitosti Eduard Heger zdôraznil, že: “z prieskumu jednoznačne vyplýva, že zodpovední ministri nekonali kompetentne a zobúdzajú sa až teraz, po tlaku médií a opozície.”

Ján Marosz zároveň dodal, že dokončenie bratislavského obchvatu sa ešte môže vinou Národnej diaľničnej spoločnosti omeškať o ďalšie mesiace: „D4 je už takmer na hranici, kde sa bude križovať s D1 a NDS tam ešte nemá vykúpené pozemky. Nečinnosť NDS bude stáť vodičov v okolí hlavného mesta mesiace nervov navyše,“ vysvetlil J. Marosz s tým, že hnutie OĽANO trvá na tom, aby Béla Bugár a jeho ministri odišli pre škandál s výstavbou obchvatu z politiky.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program