OĽANO navrhuje úpravu zákona o kritickej infraštruktúre. Neprimerane by posilnil vplyv štátu v súkromných podnikoch

Hnutie OĽANO navrhuje úpravu zákona o kritickej infraštruktúre. Aktuálny návrh z dielne ministerstva hospodárstva by totiž neprimerane posilnil vplyv štátu v súkromných podnikoch.

Ako povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš, “Energetické a priemyselné podniky na Slovensku sú kľúčové pre bezpečnosť dodávok elektriny, plynu, tepla, či vody. Dnes tieto služby zabezpečuje niekoľko spoločností a našou úlohou je vytvoriť pre ne také prostredie, aby mohli držať krok so zahraničnými konkurentmi. Kľúčovým aspektom k naplneniu tohto cieľa je v prvom rade znižovať byrokraciu a podporovať slobodu podnikania”.

V predloženom návrhu zákona o kritickej infraštruktúre sme našli obmedzenia slobody podnikania súkromných spoločností a ich vlastníckych práv. Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR a poslanec za OĽANO Peter Kremský preto dnes predkladá na rokovaní výboru pozmeňujúci návrh, ktorým navrhovaný stav zlepší.

Terajšie znenie zákona vyžaduje súhlas vlády s nepriamymi prevodmi 18 súkromných spoločností. Nepriamy prevod znamená prevod akcií materskej, alebo ešte nad ňou nadriadenej spoločnosti. Materské spoločnosti energetických a priemyselných podnikov na Slovensku sú často globálne koncerny so sídlom v zahraničí a podľa tohto zákona, ak by niekto kúpil viac ako 5-percentný podiel, musel by si vypýtať súhlas slovenskej vlády.

“Ak to pre lepšiu ilustráciu preženiem, predstavme si, že napr. Bill Gates alebo iný miliardár by sa na newyorskej burze rozhodol kúpiť 6-percentný podiel v americkej materskej spoločnosti, ktorá vlastní veľkú košickú priemyselnú firmu. Podľa súčasného znenia zákona by si musel predtým vypýtať súhlas slovenskej vlády. Myslím si, že ak by sme takéto niečo v našom parlamente prijali, vyvolalo by to veľké prekvapenie nielen na Wall Street, ale celkovo na kapitálových trhoch, a v ekonomickej tlači by sa Slovensko veľmi rýchlo dostalo na titulky. Takže apeloval som na zdravý rozum pána ministra Sulíka a trvali sme na vypustení takejto povinnosti”, povedal Kremský s tým, že podobné námietky vzniesli aj zamestnávateľské zväzy. “Naozaj, takéto neprimerané zásahy štátu do súkromných firiem by boli mimoriadne nežiaduce a mohli by priniesť vyššie riziko, drahšie úvery či nižšiu hodnotu majetku týchto firiem. A štátu by to mohlo priniesť zbytočné žaloby či arbitráže”, dodal.

Kremský sa nakoniec s ministrom Sulíkom dohodol na znení, ktoré sa inšpiruje nemeckým zákonom v tejto oblasti. Hovorí o tom, že ministerstvo hospodárstva môže do 30 dní preskúmať zmenu priamych alebo nepriamych vlastníckych podielov, a ak pôjde o ohrozenie národnej bezpečnosti Slovenska či inej krajiny EÚ, môže navrhnúť vláde vysloviť nesúhlas s takouto transakciou.

Peter Kremský sa tiež vyjadril k situácii v Slovenských elektrárňach. Skonštatoval, že podľa jeho informácií nie je situácia kritická, avšak bude iniciovať stretnutie ministerstva hospodárstva so zástupcami elektrární, súkromných akcionárov, ako aj zainteresovaných bánk a bude žiadať čo najpresnejšie informácie. “Následne sa budem snažiť hľadať dlhodobé riešenie, pretože riešiť to jedným konkrétnym zákonom nepovažujem za ideálne”, skonštatoval.

Hnutie sa vyjadrilo aj k aktuálnemu návrhu na zdobrovoľnenie používania gastrolístkov. V tejto súvislosti Kremský povedal, že hnutie OĽANO dlhodobo presadzuje, aby mal zamestnanec na výber – gastrolístky alebo hotovosť. “Po dohode v koalícii tiež predkladáme pozmeňujúci návrh, aby boli gastrolístky od určitej doby len v elektronickej podobe, keďže papierové gastrolístky sú často predmetom machinácií, prípadne sa na ne nabaľujú ďalšie zbytočné poplatky”, doplnil Kremský.

Link na TB: https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti/videos/219693343160704

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program