OĽANO-NOVA: Vláda zabudla na rodičov, nemá záujem o rodinu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo legislatívny návrh týkajúci sa starostlivosti o deti do troch rokov (v tzv. detských jasliach). Podľa poslancov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) návrh nedostatočne rieši situáciu rodičov s malými deťmi. Zároveň kritizujú nezáujem súčasnej vlády o rodinu.

Hnutie OĽANO-NOVA síce víta snahu ministerstva rozšíriť služby starostlivosti o deti do troch rokov, zároveň však pripomína, že v mnohých ďalších oblastiach starostlivosti o rodinu vláda systematicky zlyháva. „Za posledné roky vláda nezvýšila príspevky pre rodiny ani o cent. Náklady na starostlivosť o dieťa neustále rastú, no prídavky na deti, daňový bonus, alebo rodičovský príspevok sa nezvyšovali. Tieto príspevky vláda naviazala na výšku životného minima, ktoré sa už niekoľko rokov nemenilo,“ pripomína poslankyňa Veronika Remišová

„Okrem toho má Slovensko veľký problém predovšetkým s kapacitou škôlok. Empirický výskum totiž poukázal na zaujímavú skutočnosť, že Slovenky pri deťoch do 2 rokov preferujú domácu starostlivosť pred starostlivosťou v jasliach. Je fakt, že Slovensko má v porovnaní s krajinami EÚ tretí najnižší počet detí v jasliach. Navyše návrh zákona, tak ako ho ohlásilo ministerstvo, pravdepodobne len pridá byrokraciu a rôzne obmedzenia pre opatrovateľov malých detí v domácom prostredí. Je to opak trendov v Európe, kde sa pravidlá skôr uvoľňujú. Inšpiráciou môžu byť napríklad francúzske nizkonákladové mikro-jasle pre maximálne 9 detí, s jednoduchými pravidlami pre zriaďovateľov a flexibilnou prevádzkou. Mikro-jasle rodičia môžu platiť aj od hodiny, cena za hodinu sa pohybuje od 30 centov do 4 eur,“ dodáva V. Remišová.

Obavu vyvoláva v súvislosti s legislatívou rozhodujúca rola samosprávy v prípade jej samotnej realizácie. Vláda je totiž málo aktívna pri spolupráci a koordinácií úsilia so samosprávou. „Hoci v minulom roku pred voľbami vláda oznámila vyčlenenie 15 miliónov eur na výstavbu nových predškolských zariadení, najmä škôlok, kapacity stále nestačia a zariadenia vznikajú len veľmi pomaly,“ upozorňuje poslankyňa Soňa Gaborčáková, ktorá sa venuje sociálnym službám. “Štát sa aj v tomto prípade zbavuje zodpovednosti, keďže jasle ako sociálna služba sa stane priamou kompetenciou samosprávy s minimálnou finančnou podporou zo strany štátu. Už dnes samospráva musí doplácať na prevádzku materských škôl u troj a štvorročných detí. Obávam sa, že prísnejšie kritéria na materiálne a personálne požiadavky jaslí sa stanú finančnou záťažou pre samosprávy. To sa následne premietne do ceny poplatku za jasle, alebo ich mestá a obce vôbec nezriadia,” tvrdí Gaborčáková.

Poslankyňa Anna Verešová súhlasí s tým, že je potrebné pripraviť mnoho nástrojov na zosúladenie rodinného a pracovného života. „Opätovne nejde o systémové nastavenie podpory rodín, ale iba o nástroj pomoci, ktorý pravdepodobne skončí, ak nebudú eurofondy, čo potvrdzujú aj doterajšie skúsenosti,” doplnila poslankyňa Anna Verešová. “A zdôrazňovanie, že jasle budú podliehať prísnym hygienickým a priestorovým podmienkam, ktoré bude kontrolovať kraj aj štát vyznieva, akoby doteraz v našom štáte nefungoval žiadny kontrolný mechanizmus. Dôležité skôr je, aby bol zachovaný pri kontrole rovnaký prístup voči všetkým poskytovateľom sociálnej služby. Nie tak, ako sme to nedávno videli v prípade detského domova dcéry komisárky pre deti pani Tomanovej,“ uzavrela A. Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program