OĽANO odmieta diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia

Už 3 roky sú známe odporúčania Výboru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky, aké kroky by mala SR urobiť v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Napriek tomu sa však podľa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) toho veľa nezmenilo.

Podľa poslankyne OĽANO Silvie Shahzad je jednou z kľúčových vecí na dosiahnutie rovnosti príležitostí zabezpečenie prístupnosti alebo primeraných úprav, ktoré sa týkajú viacerých oblastí života. V oblasti fyzickej prístupnosti, resp. bezbariérovosti sa už niekoľko mesiacov hovorí o novej stavebnej legislatíve, ktorá by nahradila súčasný stavebný zákon. „Už niekoľkokrát som sa snažila osloviť ministra dopravy, aby nepodceňoval dôležitosť týchto zákonov aj smerom k ľuďom so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na fakt, že v pracovnej skupine nie je dostatok zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím ako aj to, že medzirezortné pripomienkové konanie stále neprebehlo, mám obavu, či sa naše očakávania naplnia, a celá snaha skončí ako pri poslednom pokuse v roku 2015 novelizovať stavebný zákon – stiahnutím zákona z legislatívneho procesu,“ uviedla obavy S. Shahzad.

Podľa poslankyne je tiež dôležité súčasne vytvárať aj iné opatrenia, ktoré v tomto smere pomôžu zdravotne ťažko postihnutým. „Jedným z nich je aj zapracovanie iného odporúčania Výboru OSN do legislatívy, a to považovať odmietnutie primeraných úprav za formu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia. Môže to byť dôležitý krok k tomu, aby sa potreby ľudí so zdravotným postihnutím začali brať vážne,“ vysvetľuje Shahzad.

Ako ďalej uvádza, primerané úpravy sa robia na základe požiadaviek jednotlivca v momente, kedy ich potrebuje, pokiaľ nepredstavujú neprimeranú záťaž. „Ide teda o celkom iný prístup, ako pri zabezpečovaní prístupnosti. Môže ísť o prispôsobenie vybavenia, personálnu podporu, prispôsobenie materiálov a podobne,“ hovorí poslankyňa.

„Treba pripomenúť, že v súčasnosti máme legislatívu, ktorá rozlišuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia len v oblasti zamestnanosti, a to je málo,“ upozorňuje Shahzad. „Preto som už vyzvala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra spravodlivosti, v ktorého gescii sa zákon nachádza, premiéra, ale aj všetkých poslancov, aby podporili novelu antidiskriminačného zákona, ktorú predkladám na najbližšej schôdzi. V opačnom prípade sa bude Slovenskej republike ťažko vysvetľovať, prečo žiadna zmena ešte nenastala, keď tu táto možnosť bola. Navyše, keď sme sa už v roku 2007 dobrovoľne zaviazali implementovať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ pokračovala poslankyňa.

„Prestaňme prešľapovať na mieste, zadefinujme si primerané úpravy a odmietnime diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia,“ dodala Silvia Shahzad.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program