OĽANO organizuje hĺbkové referendum. Nebude povrchné a týkať sa bude nás všetkých, hovorí Matovič

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) bude organizovať hĺbkové referendum s otázkami, ktoré dlhodobo trápia občanov Slovenska, ale politici ich odmietajú riešiť. Zároveň dáva ľuďom možnosť podieľať sa na tvorbe otázok, ktoré budú v referende.

O organizácii referenda jednohlasne rozhodol poslanecký klub OĽANO na včerajšom rokovaní. Predseda OĽANO Igor Matovič predstavil 17 otázok, na ktorých sa zhodol poslanecký klub. Otázky sa týkajú troch oblastí: 1. Spravodlivé Slovensko, 2. Slovensko pre rodiny, 3. Slovensko pre slabších. „Chceme naplniť náš verejný prísľub, že zorganizujeme hĺbkové referendum o problémoch, ktoré Slovensko dlhé roky trápia a napriek tomu ich politici odmietajú riešiť. Je čas naplniť naše sľuby, ktoré sme ľuďom dali,“ uviedol Matovič a predstavil 17 referendových otázok, ktoré pripravilo hnutie:

SPRAVODLIVÉ SLOVENSKO

1. Hmotná zodpovednosť politikov – Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov a štátnych úradníkov za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia?

2. Poslanec za každý jeden okres – Súhlasíte s tým, aby sa zmenil volebný systém tak, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR?

3. Deň dovolenky za účasť na voľbách – Súhlasíte s tým, aby každý občan získal za účasť na každých voľbách a referende jeden deň dovolenky v práci navyše?

4. Umožniť aj voľby prostredníctvom internetu – Súhlasíte s tým, aby občania Slovenskej republiky mohli voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde sa na Slovensku alebo v zahraničí v čase volieb nachádzajú?

SLOVENSKO PRE RODINY

5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva – Súhlasíte s tým, aby nárok na materský príspevok mali pracujúce a študujúce matky už od 4. mesiaca tehotenstva vo výške rodičovského príspevku?

6. Hypotekárne prázdniny rodinám – Súhlasíte s tým, aby rodič dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o plný odklad splátok hypotéky?

7. Flexibilná rodičovská dovolenka – Súhlasíte s tým, aby si matka a otec mohli 3 roky „materskej“ rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju mohli čerpať napríklad aj zároveň, každý po roku a pol?

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa – Súhlasíte s tým, aby každé dieťa od 3 rokov malo nárok na bezplatné miesto v škôlke a v prípade, ak mu nebude poskytnuté, získal rodič každý mesiac odškodné vo výške príspevku na starostlivosť o dieťa?

9. Vymáhanie výživného štátom – Súhlasíte s tým, aby administratívu a náklady na vymáhanie výživného na dieťa mohla matka zveriť centru právnej pomoci?

10. Po 40 odpracovaných rokoch do dôchodku – Súhlasíte s tým, aby štát umožnil odchod do predčasného dôchodku každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov a materská i rodičovská dovolenka sa počítala do odpracovaných rokov?

11. Zrušenie doplatkov na lieky – Súhlasíte s tým, aby deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím boli oslobodení od doplatkov na lieky?

SLOVENSKO PRE SLABŠÍCH

12. Bezplatné objednávanie pacientov – Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne zaviedli pre všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia?

13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov – Súhlasíte s tým, aby opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutého príbuzného mal nárok na príspevok vo výške aspoň minimálnej mzdy?

14. Amnestia na úroky z dlhu voči štátu – Súhlasíte s tým, aby tomu, kto splatí svoj dlh voči inštitúcii verejnej správy, alebo podniku, v ktorom má podiel, boli odpustené úroky z omeškania?

15. Svojvoľné neplatenie faktúr trestný čin – Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry?

16. Zákaz hazardných hier a automatov – Súhlasíte s tým, aby sa na území Slovenskej republiky zakázalo prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, na termináloch videohier a na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi?

17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú – Súhlasíte s tým, aby si zdravotné poisťovne nemohli vyplatiť zisk, ak nezabezpečia kratšie čakacie doby na onkologické operácie ako dva týždne?

Igor Matovič upozornil, že uvedené otázky ešte nepredstavujú finálnu verziu. „Tieto otázky predkladáme na verejnú diskusiu. Je to súbor otázok, ktorý navrhujeme ľuďom a pýtame sa na ich názor. Chceme im dať približne dva týždne na pripomienkovanie. Keď už bude známy prezident, spustíme zber podpisov pod referendum,“ doplnil Matovič s tým, že OĽANO je otvorené verejnej kritike či doplneniu otázok, ktoré budú dôležité a riadne vyargumentované. Matovič zároveň pripustil, že niektoré uvedené otázky môžu z referenda vypadnúť.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program