OĽANO predstavilo program „Zodpovedná a dôveryhodná obrana“

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) pokračuje v predstavovaní odborných programov v kľúčových oblastiach. Najnovší program „Zodpovedná a dôveryhodná obrana“ je bezpochyby najkvalitnejšie a najkomplexnejšie spracovaný obranný program v histórii SR.

OĽANO už pred minulými parlamentnými voľbami spracovalo mimoriadne kvalitný program s 500 konkrétnymi opatreniami pre Ľudské a rozumné Slovensko. Priebežne pripravuje a zdokonaľuje ďalšie komplexné návrhy reformných politík v kľúčových oblastiach, ktoré chce presadzovať vo vláde po najbližších voľbách. „Nedávno sme predstavili programový dokument – Spoľahlivá doprava, ktorý bol spracovaný pod vedením tieňového ministra dopravy Jána Marosza. Dnes môžem s hrdosťou predstaviť dokument Zodpovedná a dôveryhodná obrana. Tento dokument je bezpochyby najkvalitnejšie a najkomplexnejšie spracovaný obranný program v histórii Slovenskej republiky,“ uviedol predseda hnutia OĽANO Igor Matovič a zdôraznil, že OĽANO je pripravené na vládnutie, má skvelých odborníkov, kvalitný program a najmä garantuje čistú a transparentnú politiku.

Na obrannom dokumente pracoval tím pod vedením skúseného odborníka a tieňového ministra obrany za OĽANO Jaroslava Naďa. Rezort obrany je žiaľ už dlhodobo v úpadku a nelepší sa to ani v tomto volebnom období. Skôr naopak. Napriek množstvu sľubov, vzletných rečí a plánov, ktoré sa dajú nazvať rovno vzdušnými zámkami, si vojačky a vojaci stále musia kupovať oblečenie či kanady na internetových burzách či v army shopoch. Majú neadekvátne sociálne postavenie, modernizácia starej a rozbitej techniky je vždy spojená s kauzami a preto je neúspešná, infraštruktúra je v katastrofálnom stave a doslova padá vojakom na hlavu a mnohokrát znemožňuje realizáciu stanovených úloh,“ uviedol J. Naď.

„Je naozaj načase skoncovať s diletantstvom, chaosom, netransparentnosťou a najmä so znevažovaním a nedôstojným zaobchádzaním s príslušníkmi ozbrojených síl, ktorí nasadzujú svoje životy pre našu bezpečnosť a obranu, ako na Slovensku, tak v zahraničí,“ pokračoval Naď s tým, že obrana SR musí byť zodpovedná a dôveryhodná, ako voči našim občanom, tak aj voči našim spojencom.

Podľa Naďa musí obrana spĺňať nasledovné parametre:

o    Transparentnosť

–  žiadne zbytočné utajovanie

–  profesionálna komunikácia s odbornou aj s laickou verejnosťou

–  protikorupčné opatrenia

o    Systémovosť

–  záväzné strategické dokumenty

–  jasné dlhodobé plány

–  dlhodobo stabilné financovanie (2%HDP)

–  adekvátna legislatíva

o    Profesionalita a spoľahlivosť

–  pripravený, motivovaný a adekvátne ohodnotený personál

–  kvalitné vzdelávanie a výcvik

–  moderná technika

–  adekvátna a zodpovedajúca infraštruktúra

–  profesionálne vojenské spravodajstvo

o    Čitateľnosť

–  jasné geopolitické zakotvenie

–  nespochybňovanie spojeneckých záväzkov

–  intenzívna medzinárodná spolupráca

Na dosiahnutie týchto cieľov tím J. Naďa s viac ako 20 civilnými a vojenskými odborníkmi na jednotlivé oblasti v rezorte obrany a na základe konzultácie s viacerými odbornými organizáciami pripravil komplexný program hnutia OĽANO pre obranu. „Okrem prezentovania našej vízie pre ozbrojené sily obsahuje tento dokument najmä 50 konkrétnych riešení a opatrení, ktorých realizácia posunie náš rezort výrazne dopredu,“ vyjadril sa Naď a pokračoval. „Problematike obrany a medzinárodnej bezpečnosti sa venujem už veľmi dlho. Môžem úprimne povedať, že takto komplexne spracované riešenia pre rezort obrany som doteraz na Slovensku od žiadnej politickej strany nevidel.“

OĽANO zároveň ponúka svoj obranný dokument odbornej aj laickej verejnosti na diskusiu, a zároveň očakáva akékoľvek konštruktívne podnety.

„Verím, že ktokoľvek bude po nasledovných voľbách realizovať kroky, ktoré sú definované v tomto programe, bude to zásadnou pozitívnou zmenou pre vojačky a vojakov, pre civilných zamestnancov rezortu, ale najmä pre Slovenskú republiku ako takú. Obrana je mimoriadne dôležitá oblasť, ktorú naozaj nemôžeme zanedbávať tak, ako doteraz,“ uzavrel Naď.

Program „Zodpovedná a dôveryhodná obrana“ je dostupný na obycajniludia.sk aj na sluzimvlasti.sk.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program