OĽANO prichádza s ďalším pro-rodinným opatrením

Náhradní rodičia nemôžu byť diskriminovaní, myslia si to poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ktorí predkladajú na schôdzu Národnej rady SR novelu zákona týkajúcu sa úpravy podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Ako uviedla poslankyňa za OĽANO a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová, v súčasnosti je jednou z podmienok nároku na jednorazový príspevok vek dieťaťa, ktoré musí byť v čase zverenia do náhradnej starostlivosti mladšie ako šesť mesiacov. „Táto podmienka je často vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní nesplniteľná a náhradní rodičia ju nijako nemôžu ovplyvniť,“ uviedla Verešová a pokračovala: „Návrhom zákona upravujeme danú podmienku, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti.“

Anna Verešová upozornila, že Slovenská republika deklaruje a preferuje osobnú starostlivosť o dieťa pred ústavnou starostlivosťou. „Je preto dôležité, aby aj žiadatelia o náhradnústarostlivosť mali reálne umožnený prístup k príspevku, ktorý zlepšuje materiálne zabezpečenie dieťaťa pri prijatí dieťaťa do rodiny,“ vyjadrila sa Verešová s tým, že novela z dielne OĽANO upravuje zákon tak, aby náhradní rodičia nestratili nárok na jednorazový príspevok, ak podajú žiadosť o zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti do šiestich mesiacov veku dieťaťa.

Tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková tvrdí, že prijatím spomínanej novely chce OĽANO odstrániť ďalšiu diskrimináciu, ktorou je nerovnaká výška príspevkov na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa. „Ak si myslíte, že tak náhradní ako aj biologickí rodičia dostávajú jednorázový príspevok na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa v rovnakej výške, mýlite sa. Výška jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je 503,50 eur. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur,“upozornila Gaborčáková a pokračovala: Náhradní rodičia teda dostanú výrazne menej. Pritom by sme mali byť radi, že existujú ľudia, ktorí sú ochotní vychovávať a starať sa o cudzie deti a že týmto deťom dajú rodinu a domov.“

Obyčajní preto navrhujú, aby bol príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti v rovnakej výške ako príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý poberajú biologickí rodičia. „Nie je žiadny dôvod ďalej podporovať túto nespravodlivosť. Vzhľadom na náš zámer je potrebné zvýšiť koeficient na 9,12-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,“ dodala Soňa Gaborčáková.

„Väčšina z nás, poslancov OĽANO, pred príchodom do parlamentu pracovala s rodinami alebo jednotlivými členmi rodín – seniormi, deťmi v školách, s chorými a starými ľuďmi v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach. Aj preto ako zákonodarcovia, sme na na každej schôdzi Národnej rady SR predložili legislatívne návrhy zamerané na praktickúpodporu rodín,“ uviedla poslankyňa Anna Verešová s tým, že doteraz ich hnutie OĽANO predložilo takmer tridsať.

„Aj tento návrh je jedným z pro-rodinných návrhov. Našou víziou je, aby Slovensko bolo krajinou priateľskou rodinám a deťom, kde každej rodine, aj tej neúplnej, je venovanápozornosť a podpora, ktorú potrebuje,“ povedala Verešová a upozornila, že realizovať aktívnu rodinnú politiku neznamená zasahovať do autonómie rodiny. „Cieľom rodinnej politiky má byť vytváranie podmienok a poskytovanie prostriedkov na vytvorenie rodiny a jej zdravé fungovanie. Štát má napomáhať odstraňovať prekážky, ktoré sťažujú rodičom život. Aj toto je návrh, ktorým chceme uľahčiť rodičom namáhavú starostlivosť o deti. O to viac, že ide o rodičov náhradných,“ uzavrela Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program