OĽANO si dnes spomína na obete komunistického režimu

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) si dnes spomína na obete komunistického režimu. V politických procesoch bolo po roku 1950 obžalovaných 639 ľudí a padlo desať trestov smrti.

Pred 68 rokmi, 27. júna, boli v Československu popravené prvé obete komunistického režimu – Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. „Veľmi sa ma dotkol prípad jedinej popravenej ženy v tomto politickom procese. Bola ňou právnička a poslankyňa Milada Horáková,“ uviedla poslankyňa za OĽANO a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová. „Na svojej vlastnej koži zažila kruté metódy nacistov aj komunistov. Verejne varovala pred nebezpečím diktatúry jednej strany, ktorú označila na počiatok mravného a hospodárskeho úpadku. Proces s ňou mal zastrašiť a šokovať verejnosť, keďže hlavnou obžalovanou bola žena a dokonca poslankyňa. A to sa komunistom podarilo. Národ sa začal báť,“ doplnila Verešová.

Ako ďalej pripomína A. Verešová, tento proces bol začiatkom komunistickej diktatúry. V nasledujúcich politických procesoch bolo obžalovaných 639 ľudí, padlo 10 trestov smrti, 48 doživotných žalárov a ďalšie tresty v celkovej dĺžke 7 850 rokov.

„Tieto udalosti musia aj dnes predstavovať našu spoločnosť výzvu. Aj dnes je potrebné zamýšľať sa nad dôvodmi, ktoré viedli k nastoleniu komunistickej totality,“ vyjadrila sa Verešová a dodala: Už Chesterton povedal, že obranou pred tyraniou a neslobodou je vždy obrana ešte len pred javiacou sa tyraniou. Po začatí prenasledovania je už neskoro. Sloboda je dar.“

Aj podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a bývalej predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Eriky Jurinovej spôsobil komunistický režim množstvo utrpenia. „Nerozumiem tým, ktorí zľahčujú dôležitosť otázok neslobody a prikláňajú sa k rovnostárstvu, ktoré v praxi nikdy nefungovalo, ale bolo základom fungovania socializmu,“ uviedla Jurinová a pokračovala: „Ľudská dôstojnosť, ruka v ruke s politickými i náboženskými slobodami sú základným pilierom spravodlivej spoločnosti. Preto si musíme pripomínať všetky príkoria, ktoré predchádzajúci režim priniesol nielen politickým väzňom, ale aj ich blízkym a celým rodinám. Sú to zničené osudy rodín, ktorým bol zničený profesionálny i spoločenský život len preto, že hájili svoje presvedčenie,“ uzavrela Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program