OĽANO: Šikanu na školách pomôže zastaviť mediátor

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) prichádza s návrhom vytvorenia novej kategórie odborného zamestnanca – školského mediátora. Jeho hlavnou úlohou má byť hľadanie zmierlivého riešenia vznikajúcich sporov alebo nedorozumení.

Tieňový minister školstva Miroslav Sopko považuje šikanu na školách za vážny problém, ktorému sa ministerstvo školstva dlhodobo nevenuje tak, ako by sa malo. „Za všetko hovoria zarážajúce fakty, s ktorými prišla Štátna školská inšpekcia. Žiaci 6. – 8. ročníka vypĺňali v prostredí škôl dotazník, z ktorého vyplývajú nelichotivé čísla. Len osemdesiat percent respondentov sa cíti v škole bezpečne. Opakovane bol obeťou šikanovania takmer každý piaty žiak a svedkom šikanovania takmer polovica slovenských žiakov,“ predostrel závery inšpekcie Sopko. „Pre doplnenie, pocit bezpečia nemalo v škole sedem percent žiakov, trinásť percent uviedlo, že má strach z niektorých spolužiakov,“ pokračoval.

Podľa Sopka šikana nemusí byť iba vo forme fyzického násilia medzi žiakmi. „Sú to rôzne vzťahy v rámci školského prostredia, napríklad aj problémy, ktoré zažívajú rodičia hendikepovaných žiakov,“ upozornil M. Sopko.

Problematike detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa dlhodobo venuje Viera Hincová v rámci občianskych združení Hans a A Centrum. „Formou občianskej mediácie sa snažíme podporovať rodičov, ktorí sa častokrát ocitajú v nepríjemnej situácii. Myslíme si, že práve školský mediátor bude človekom, ktorý podporí to, aby vznikala partnerská komunikácia medzi školou, rodičom a dieťaťom,“ povedala Hincová, s tým, že problém šikanovania sa vo výraznejšej miere týka práve detí so špeciálnymi potrebami. „Je nesmierne dôležité, aby existovali preventívne mechanizmy na predchádzanie tohto problému,“ doplnila Hincová.

Podľa M. Sopka školy potrebujú, aby jej súčasťou bola konkrétna osoba, ktorá bude nestranná, ochotná počúvať a vidieť v súvislostiach. „Náš poslanecký klub preto prichádza s návrhom vytvorenia novej kategórie odborného zamestnanca – školského mediátora. Činnosť a kompetencie mediátora budú začínať od žiakov, ktorí sa v rámci prevencie budú učiť riešiť konflikty v chránenom prostredí školy a triedy formou výhra ‒ výhra,“ povedal Sopko, podľa ktorého by mal mediátor zároveň riešiť aj vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi, a tiež učiteľmi a vedením školy, ako aj na úrovni zriaďovateľa.

Hlavnou úlohou mediátora má byť hľadanie zmierlivého riešenia vznikajúcich sporov alebo nedorozumení. „Pokiaľ sa prekročí hranica, privolá na pomoc mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom na ministerstve spravodlivosti,“ vysvetlil Sopko.

O návrhu OĽANO bude parlament hlasovať v utorok.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program