OĽANO súhlasí s podaním návrhu na Ústavný súd vo veci diskriminácie zdravotne znevýhodnených ľudí

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽANO) ocenila spojenie síl dvoch ombudsmaniek, ktoré podľa nej chcú vyvinúť silnejší tlak na ukončenie diskriminácie voči zdravotne znevýhodneným deťom a seniorom.

Legislatíva totiž dnes stanovuje vekový rámec 6-65 rokov na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo. Vek dožitia seniorov sa však posúva, preto malo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) už dávno zaviesť novú koncepciu pomoci, aby tak umožnilo seniorom čo najdlhšie zotrvať  v ich prirodzenom prostredí. OĽANO zároveň zdôrazňuje, že taktiež rodičia zdravotne znevýhodnených detí potrebujú podporu a pomoc štátu pri zharmonizovaní starostlivosti o rodinu s pracovnými povinnosťami.

Keďže vláda nereaguje na nové výzvy a na nové potreby občanov, som poverená za hnutie OĽANO spolu s odborníkmi pripraviť novú koncepciu, ktorá bude  stáť na dvoch pilieroch,“ uviedla tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny za OĽANO Soňa Gaborčáková a pokračovala: „Prvý pilier bude tzv. strieborná ekonomika ako príležitosť pre seniorov žiť kvalitný život v starobe, a druhy pilier bude spočívať v zavedení nového spôsobu pomoci pri starostlivosti o odkázaných ľudí zo strany verejných výdavkov štátu.“

Zákon o kompenzáciách ŤZP má podľa poslankyne za OĽANO Silvie Shahzad okrem vekového rámca aj ďalšie formy diskriminácie. „Takmer vôbec neposkytuje pomoc na základe zdravotného postihnutia, ale príspevky sa poskytujú v nerovnakej výške na základe iných kritérii, ktoré so zdravotným postihnutím nesúvisia. Tak sa stáva, že mnohí ktorí to skutočne potrebujú, kompenzácie svojho postihnutia nedostávajú,“ upozornila Shahzad, ktorá v tomto období už dvakrát dávala pripomienky do medzirezortného pripomiekového konania k spomínanému zákonu. „Pre ministerstvo bolo však všetko nad rámec zákona, hoci na to už roky poukazujú aj organizácie a ich zástupcovia, ktorých ministerstvo práce považuje za svojich partnerov,“ doplnila Silvia Shahzad.

„Zároveň chcem pripomenúť, že v máji sme v hnutí OĽANO predstavili Koncepciu rodinnej politiky pre Slovensko, v ktorej navrhujeme nové opatrenia na pomoc rodičom pri zlaďovaní práce a rodiny. Nezabúdame pritom na rodiny so zdravotne postihnutým členom,“ uzavrela predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program