OĽANO vyzýva vládu, aby prestala zanedbávať cesty I. triedy

Hoci cesty I. triedy prenášajú takmer polovicu všetkej dopravy na Slovensku, vláda ich dlhodobo zanedbáva. Až 1400 km, teda zhruba 40 %, z celkovej dĺžky 3300 km je v zlom až havarijnom stave. Situácia sa nezlepší ani po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok. Vláda na ich opravu a údržbu totiž vyčlenila iba 40 miliónov eur, hoci nevyhnutné minimum na to, aby nedegradovali, je 80 miliónov eur. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede hnutia OĽANO tieňový minister dopravy Ján Marosz.

Ak sa v krátkom čase zdroje na „jednotky“ nezvýšia, hrozí, že sa ich stav bude naďalej zhoršovať, zvýši skrytý dlh na ich zásadnú obnovu do použiteľného stavu a rásť bude aj nebezpečenstvo dopravných nehôd, ktorých je na týchto cestách na Slovensku najviac.

„Tým, že sa tieto cesty dlhodobo zanedbávajú, ich stav sa výrazne zhoršuje a následne je ich oprava mnohonásobne drahšia, než keby sa ich údržba robila priebežne. Dlhodobé podfinancovanie vedie k deštrukcii ciest a potrebe nákladných rekonštrukcií, čo vytvára vysoký skrytý dlh,“ objasňuje negatívny dosah zanedbávania „jednotiek“ na verejné financie tieňový minister financií a hospodárstva Eduard Heger. Poukázal na to, že kým v analýzach ministerstva dopravy z rokov 2011 až 2016 sa hovorilo, že na zásadnú rekonštrukciu ciest I. triedy, vrátane mostov, má ísť od 600 do 650 miliónov eur, v revízii výdavkov v doprave od ministerstva financií sa hovorí už o sume 2,1 miliardy eur.

Marosz poukázal na to, že vláda zanedbáva jednotky napriek tomu, že na ich zlý stav poukazujú aj analýzy ministerstva dopravy. V jednej z nich sa uvádza: „Všeobecne možno povedať, že stavebno-technický stav diaľnic a rýchlostných ciest je na dobrej úrovni a je teda zrejmé, že procesy s týmto súvisiace sú nastavené zodpovedajúcim spôsobom. Z tohto dôvodu bude v ďalšej časti analýzy kladený dôraz na cesty I. triedy, kde je situácia naopak veľmi závažná.“ Marosz k tomu dodáva: „Samotné MDV to považuje za vážny problém, ale nič s tým nerobí.“ Marosz poukazuje na to, že kým v Česku ide na opravu a údržbu v prepočte na 1 km2 zhruba 2,6 milióna eur, u nás je to iba 1,1 milióna na 1km2, čo je oproti našim susedom iba 42 percent.

Zanedbávanie jednotiek kritizuje aj Útvar hodnoty za peniaze pre MF SR a pridáva sa aj Klub ekonomických analytikov, ktorý odporúča výrazne zvýšiť zdroje štátneho rozpočtu na opravy a údržbu ciest I. triedy. „Už pri tvorbe rozpočtu je potrebné presunúť na údržbu časť zo sumy na nové diaľnice,“ konštatuje sa v analýze ekonómov.

Tieňoví ministri vyzvali vládu, aby popri diaľniciach nezabúdala aj na dôležité dopravné tepny, ktorými sú cesty I. triedy. „Chceme vyzvať ministerstvo dopravy, aby sa správalo ako dobrý hospodár, aby sa zodpovedne staralo o majetok, ktorý spravuje. S nástupom eurofondov do príjmov rozpočtu bol veľký pokles v oprave a údržbe ciest prvej triedy, ktoré išli na druhú koľaj. Je to veľké zlyhanie vlády, pretože to, že sme od Európskej únie dostali peniaze na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest neznamená, že sa máme prestať starať aj o cesty prvej triedy,“ dodal Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program