OĽANO žiada asistenta pre každé dieťa, ktoré ho pre svoje vzdelávanie potrebuje. Je hanbou, že tomu tak ešte nie je, hovorí Sopko

Tieňový minister školstva za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Miroslav Sopko vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú, aby objasnila, prečo ešte stále nemôžu všetky deti využívať služby asistenta. Urobil tak po zverejnení pridelených finančných prostriedkov na asistentov učiteľa.

Podľa Sopka je problémom a hanbou, ak svojho asistenta ešte stále nemá čo i len jedno dieťa, ktoré ho pre zabezpečenie vzdelávania potrebuje. „V takomto prípade musíme všetci hlasno kričať, aby tých asistentov bol dostatočný počet, teda toľko, koľko ich treba. Považujeme to za prioritu priorít každej vlády,” vyhlásil Sopko a pokračoval: „Výhovorky typu, že balík financií je obmedzený, sú len pohodlným klamstvom. Ak totiž vláda dokáže vyhodiť von oknom takmer milión eur na neúspešnýprojekt Národného potravinového katalógu, musí nájsť peniaze aj na asistentov pre deti, ktoré ich nevyhnutne potrebujú.“

Podľa Sopka sú financie medzi jednotlivé školy rozdeľované na základe rozpisu okresného úradu, kde by sa k posúdeniu jednotlivých žiadostí mal vyjadriť odborný zamestnanec, ideálne špeciálny pedagóg. Ako však tvrdí, aj tieto úrady rozhodujú o rozdelení financií na základe zhora daného rozpisu financií.

M. Sopko zároveň navrhuje jasné nastavenie kritérií pre posudzovanie jednotlivých žiadostí o asistenta, ktoré sa musia dodržiavať. Navrhuje napríklad posudzovať flexibilne potrebu asistenta konkrétneho dieťaťa a konkrétnej triedy. „Súčasťou problému tiež je, že potrebujeme na školách zabezpečiť odborných zamestnancov, akými je napríklad špeciálny pedagóg a školský psychológ, aby dieťa dostalo potrebnú  podporu a mohlo sa plnohodnotne vzdelávať vo svojej triede,” pripomenul Sopko.

Aktuálne by mali školy podľa Sopka dostávať financie na zabezpečenie odborných zamestnancov (spomínaný psychológ či špeciálny pedagóg), ak majú 20 a viac začlenených žiakov – cez zvýšený normatív. „Toto však nestačí aj na hodnotenie učiteľov, ktorí s týmito deťmi pracujú,“ upozornil Miroslav Sopko a dodal: „Bez vyriešenia tohto problému môžeme o inklúzii v školách len snívať. Vyzývam vládu, aby myslela pri svojich rozhodnutiach na deti a ich potreby, a takisto na pedagógov, ktorí ich vzdelávajú.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program