Otvorený list ministrovi Richterovi: Nediskriminujte katolícke organizácie!

Poslanci konzervatívnej platformy hnutia OĽANO-NOVA vyzývajú ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, aby do Výboru pre deti a mládež zaradil aj zástupcov katolíckych mimovládnych združení.

„ Žiadna z prihlásených katolíckych organizácii, ktoré sa dlhodobo venujú deťom a mládeži, nebola prijatá do Výboru pre deti a mládež. Preto sa pýtame ministra, aký bol postup pri vyberaní jednotlivých členov do výboru,“ hovorí Richard Vašečka.

Poslanci sa zaujímajú, aké konkrétne kritéria určovali, či boli organizácie vybraté alebo odmietnuté.
„Je pre nás nepochopiteľné, prečo sa do Výboru pre deti a mládež nedostala taká organizácia ako je napríklad eRko, ktorá sa od nežnej revolúcie venuje práci s deťmi a má viac ako 6700 členov. Nerozumieme tiež, prečo sa do výboru nedostala Rada pre mládež a univerzity KBS či Združenie katolíckych škôl Slovenska,“ poznamenáva Eduard Heger.

Poslanci sa tiež pýtajú, kto konkrétne je zodpovedný za to, že sa do Výboru pre deti a mládež nedostali hore uvedené organizácie, ktoré majú veľkú a dlhoročnú skúsenosť vo vzdelávaní detí a mládeže.

„Zaujíma nás, či organizácie vyberal iba minister, alebo ich prijatie posudzovala nejaká odborná alebo nezávislá komisia. To že sa do komisie nedostala žiadna katolícka organizácia, totiž zaváňa diskrimináciou,“ uvádza Jozef Lukáč.

Poslanec Richard Vašečka podal na ministra práce v týchto otázkach aj interpeláciu.

OTVORENÝ LIST V PLNOM ZNENÍ:

 

Otvorený list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Občania ako aj široká verejnosť privítala rozhodnutie bývalej vlády Ivety Radičovej vytvoriť poradné výbory pre Radu vlády. Bol to dôležitý krok k tomu, aby si vláda nielen vypočula názory občanov – odborníkov z mimovládneho sektora, ale aj spolupracovala na tvorbe lepších zákonov pre všetkých občanov.

 

Vážený pán minister, my poslanci konzervatívnej platformy hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) so znepokojením sledujeme spôsob výberu nových členov komory za mimovládne neziskové organizácie Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Považujeme ho za účelový a netransparentný, nakoľko verejnosti neboli známe jasné kritériá výberu jeho členov a ich samotný výber bol na svojvôli úradníkov. Dokonca nie sú verejne známe ani mená členov výberovej komisie.

 

S rozhorčením musíme konštatovať, že sa medzi 12 vybratých zástupcov mimovládnych organizácií nedostali tie, ktoré:

  • systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mladými ľuďmi a svojou činnosťou ovplyvňujú pozitívny psychický vývin detí a mládeže najmä cez voľnočasové aktivity,
  • majú mnohoročné skúsenosti a výborné výsledky v bezprostrednej práci s deťmi a mladými,
  • majú vypracované preventívne programy pre prácu s deťmi a mládežou a neriešia len vzniknuté krízové udalosti,
  • a v neposlednom rade predstavujú aj iný hodnotový pohľad, čo je pri dodržaní plurality názorov veľmi dôležité;

 

Žiadame Vás, aby ste zverejnili kritériá výberu členov tejto komory. Je pre nás totiž nepochopiteľné, že poradný orgán ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ignoruje organizácie, ktoré sú v spoločnosti známe, renomované, overené a hlavne vysoko profesionálne.

 

Aj z Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2020 vyplýva, že v mnohých závažných verejných otázkach v súčasnosti neexistuje diskusia aktérov z rôznych názorových zoskupení. Dôsledkom je potom malé porozumenie verejnosti rozhodnutiam, ktoré prijímajú politici a verejná správa, nezriedka aj preferovanie riešení, ktoré prinášajú krátkodobo pozitívny efekt, avšak dlhodobo sú nevýhodné.

 

Vzhľadom k uvedenému Vás žiadame, aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie.

Zároveň Vás žiadame, aby ste zverejnili aj kritériá výberu nových členov do Výboru pre rodovú rovnosť, ktorá taktiež mení svoje obsadenie. Totiž, po tomto Vašom výbere nových členov do Výboru pre deti a mládež máme vážne obavy, či bude zachovaný spravodlivý a objektívny výber nových členov aj do Výboru pre rodovú rovnosť.

 

 

Konzervatívna platforma hnutia OĽANO-NOVA:

Richard Vašečka, Erika Jurinová, Veronika Remišová, Soňa Gaborčáková, Igor Matovič, Anna Verešová, Marek Krajčí, Martin Fecko, Jozef Lukáč, Miroslav Sopko, Ján Marosz, Eduard Heger a Branislav Škripek

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program