Pán Fico, ak sa Slovensku darí, ako je možné, že za minulý rok upadlo do chudoby 30 tisíc ľudí?!

Poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) E. Jurinová, A. Verešová, S. Gaborčáková a S. Shahzad upozorňujú, že hoci sa premiér Fico a jeho vládnuca partička v poslednej dobe neustále chvália, ako sa Slovensku po všetkých stránkach darí, zverejnené štatistiky týkajúce sa chudoby na Slovensku ukázali alarmujúcu vec: V roku 2016 miera chudoby stúpla. Chudobou je tak ohrozených o 30 tisíc ľudí viac, spolu ide už o 670 000 ľudí!

Chudobe sú vystavené najviac rodiny s najmenej troma deťmi a rodiny jednorodičovské.

Najhoršie je na tom Prešovský samosprávny kraj. Vláda už dva roky len teoretizuje – prijala akčné plány, nový zákon o pomoci pre menej rozvinuté regióny. Stále je to však len v rovine stretávania sa, zasadnutí v týchto regiónoch, či rozdávania investičných stimulov pre spriaznených.
Starostovia z východu Slovenska nám však hovoria, že výjazdy vlády či akčné plány nestačia. Doteraz sa nezrealizovali žiadne opatrenia a neprišla konkrétna pomoc. Ak vláda presúva kompetencie na obce a mestá, tak musí zabezpečiť aj dostatočné finančné krytie, inak sa z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov nezrealizuje nič. A práve na tieto sa viaže aj najväčšia chudoba a nezamestnanosť.

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov nepriniesol zlepšenie pre východ krajiny:

1. Nezamestnanosť: Napríklad V Revúcej nezamestnanosť stúpla, hoci posledné 4 roky klesala. Podobne v Rožňave, Svidníku, Trebišove nezamestnanosť stagnovala, hoci posledné roky klesala. Pre zaujímavosť – nezamestnanosť od marca 2016 do marca 2017 klesla o 1,32 percentuálneho bodu v 12 najmenej rozvinutých regiónoch, ale v ostatných región nezamestnanosť klesla o 1,46 percentuálneho bodu. Teda zaostávanie sa vlastne prehĺbilo.

2. Chudoba: Prešovský samosprávny kraj je naďalej krajom s najvyšším počtom ľudí ohrozených chudobou a ich počet tam naďalej stúpa.

3. Voľné pracovné miesta: Dve tretiny uchádzačov o zamestnanie pochádzajú z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK). Avšak zhruba polovica voľných miest sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom kraji. Za poklesom nezamestnanosti v PSK a KSK je okrem vnútroštátnej migrácie nárast ľudí z východu krajiny pracujúcich v zahraničí. Severovýchod sa vyľudňuje. Ostávajú tam starí ľudia, o ktorých sa o pár rokov nebude mať kto postarať.

4. Príjmy: Dlhodobo najnižšiu priemernú mzdu majú občania PSK. Fenomén je, že za 16 rokov sa udržujú malé rozdiely v platoch na východe Slovenska. Rozdiel medzi platom nízkokvalifikovanej pracovnej sily a kvalifikovanej je v minimálnej sume.

Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu sa teda nedarí vyrovnať regionálne rozdiely. Chudobnejšie alebo menej rozvinuté regióny nedobiehajú bohatšie. Rastie podiel pracujúcej chudoby a je evidentné, že vláda to chce teraz zachraňovať príplatkami. Tu nestačia štátne almužny v podobe príspevkov, treba opraviť daňovo-odvodový a sociálny systém tak, aby odvody neboli len bremenom pri zamestnávaní.

Ľudia musia pocítiť, že ak pracujú, tak nezostanú v chudobe. Že hoci žijú skromne, tak zároveň aj slušne a dôstojne. Dlhodobo hovoríme o zvýšení daňového bonusu na dieťa, odpočítateľnej položky pre daňovníka a podobne. Tieto opatrenia vedú k zníženiu podielu pracujúcej chudoby na Slovensku.

Ak sa Slovensku naozaj darí mali by to v prvom rade pocítiť jeho občania. Opak je však pravdou – chudobní ešte viac chudobnejú, regionálne rozdiely sa zvyšujú… Vláda Róberta Fica sa sociálne iba tvári, ale v skutočnosti plní vrecká len oligarchom.
Poslanci OĽANO-NOVA opakovane predkladajú legislatívne návrhy na zlepšenie situácie rodín s deťmi a ďalšie systémové opatrenia pripravujú. Sme totiž presvedčení, že z hospodárskeho rastu Slovenska majú mať úžitok v prvom rade bežní ľudia.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program