Papalášizmus Andreja Hrnčiara ohrozuje vzácne biotopy v Malej Fatre

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) upozorňuje na neštandardný spôsob schvaľovacieho procesu pri rekonštrukcii chaty podpredsedu NR SR Andreja Hrnčiara, ktorá sa nachádza vo štvrtom stupni ochrany prírody v Národnom parku Malá Fatra. OĽANO vyzýva ministra životného prostredia Lászlóa Solymosa, aby neignoroval odporúčania ochranárov národného parku a okamžite konal.

Spoločnosť MaH Servis, s.r.o. podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara vlastní a rekonštruuje Chatu pod Chlebom, ktorá je vzdialená od Národnej prírodnej rezervácie v 5. stupni ochrany prírody len 28 m. Nachádza sa teda v tesnej blízkosti lokality, kde sa vyskytujú vzácne biotopy európskeho významu, ktoré môžu byť výstavbou a rekonštrukciou chaty mimoriadne ohrozené. „V slušnej krajine si všetky vzácne rastliny a živočíchy zaslúžia mimoriadnu ochranu. U nás to však očividne neplatí pre každého rovnako,“ uviedol poslanec NR SR za OĽANO Ján Marosz.

Firma Andreja Hrnčiara MaH Servis podala žiadosť o povolenie na rekonštrukciu súčasnej budovy a výstavbu chaty podľa projektu, ktorý počíta s rozšírením súčasnej stavby až do rozmeru pôvodnej chaty. Projekt počíta len s miernym navýšením ubytovacej kapacity, výrazne sa ale mení charakter a komfort ubytovania, ako aj rozsah zástavby oproti súčasnej podobe. „Štandardne sa v takýchto prípadoch ku stavebnému a územnému konaniu v územiach takejto prírodnej hodnoty a zákonnej ochrany vyjadruje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojho územne príslušného útvaru – v tomto prípade je to správa Národného parku Malá Fatra. Schvaľovací proces pre spomínanú rekonštrukciu sa však zatiaľ uberá veľmi neštandardným spôsobom,“ upozornil Marosz s tým, že toto konanie je v správe Okresného úradu v Žiline, konkrétne odboru starostlivosti o životné prostredie, pričom v obidvoch úradoch sú Hrnčiarovi stranícki nominanti z Mostu-Híd.

Žilinský samosprávny kraj, ktorý spravuje územný plán kraja k predmetnej rekonštrukcii vydal stanovisko, že je nevyhnutné, aby bol projekt jednoznačne posúdený z Hľadiska vplyvu na životné prostredie. Národný park Malá Fatra  vo svojom stanovisku vo februári 2019 požadoval posúdenie širších súvislostí a dopadov prostredníctvom „Posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA“. Projekt rekonštrukcie bol následne mierne zmenený a v „druhom“ konaní už správa NP MF o stanovisko požiadaná nebola. Stanovisko namiesto nej vydalo priamo vedenie ŠOP SR so sídlom v Banskej Bystrici. „Takýto postup vyvoláva vážne podozrenie z klientelizmu a korupčného správania. Dotknutá spoločnosť totiž patrí podpredsedovi parlamentu Andrejovi Hrnčiarovi, rezort životného prostredia spravuje jeho stranícky kolega Lászlo Solymos, ktorý nominuje vedenie ŠOP SR, a tiež odbor starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade Žilina vedie nominant tejto strany,“ uviedol podozrenia z konfliktu záujmov J. Marosz.

„Veľmi dôrazne žiadame zainteresované úrady a inštitúcie o nestranný a objektívny prístup.Akýkoľvek iný investor by musel podrobiť svoj projekt posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, preto ani táto rekonštrukcia by nemala byť výnimkou,“ vyjadril sa Marosz a dodal: „Zároveň vyzývame ministra životného prostredia Lászloa Solymosa, aby neignoroval odporúčania ochranárov Národného parku Malá Fatra a okamžite nariadil vykonanie posudzovania vplyvov projektu výstavby Chaty pod Chlebom na životné prostredie,“ dodal Ján Marosz.

„Je na mieste pripomenúť ministrovi Solymosovi, že v januári ho Európska komisia vyzvala na zlepšenie ochrany voľne žijúceho vtáctva. Bol to už druhý krok v príprave konania voči Slovensku pre zanedbávanie ochrany prírody,“ vyjadril sa tieňový minister životného prostredia Ján Budaj a upozornil, že v lokalite, kde sa nachádza spomínaná chata, sa nachádzajú aj jedinečné druhy vtáctva – Tetrov hoľniak a Hlucháň hôrny. „Je to ako keby si niekto chystal posed na odstrel týchto vzácnych druhov. Vzácne biotopy nám vymierajú, Európska komisia nám hrozí súdom. Na druhej strane je tu jasný stranícky protekcionizmus, ktorý uľahčuje obchádzanie zákonov,“ dodal.

„Kto iný by mal chrániť životné prostredie, ak nie minister životného prostredia?,“ pýta sa predseda poslaneckého klubu OĽANO Eduard Heger, ktorý odsudzuje tento papalášsky prístup. „Nie je možné, aby mal stranícky nominant výnimky a dostal sa ľahšie k stavebnému povoleniu len preto, že je zo strany, ktorá má v správe daný rezort,“ pokračoval.

„V tomto prípade ide o papalášizmus v priamom prenose. Preto vyzývame v prvom rade podpredsedu parlamentu pána Hrnčiara, aby dodržiaval zákonom stanovené postupy, ktoré platia pre každého bežného občana. Hnutie OĽANO bude vždy presadzovať, aby pre všetkých platil rovnaký meter,“ uzavrel Eduard Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program