Parlament dal stopku Záborskej návrhu zákona na podporu tehotných matiek

Záborská: „Každý krok na ochranu života je posunom dopredu. Dnes sme zastali v minulom storočí.“

Poslanci klubu OĽANO a Kresťanskej únie (KÚ) predstavili v pléne dvanásť kľúčových opatrení v rámci návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý rieši adresnú a efektívnu pomoc tehotným ženám v ťažkej životnej situácii. Poslanci ho v hlasovaní neschválili. Navrhované zmeny mali poskytnúť tehotným ženám, uvažujúcim o potrate, viac času, informácií, sociálnu i finančnú pomoc.

„Každý, aj malý krok na ochranu života je posunom dopredu. Dnes sme zastali v minulom storočí. Úprimne ma mrzí, že pár hlasov nateraz znemožnilo realizovať naozaj dobré a prospešné opatrenia na pomoc tým tehotným ženám, ktoré si samy nevedia v zložitej situácii rady, potrebujú ju a stoja o ňu. Naopak ďakujem všetkým kolegom, ktorí nášmu zákonu dali zelenú. Je to pre nás signál, že ideme cestou, po ktorej treba kráčať ďalej. Pretože zákon pomáhajúci matkám si to zaslúži v každom čase,“ uviedla Anna Záborská, poslankyňa OĽANO – Kresťanská únia.

Cieľom návrhu bola podpora pre tehotnú ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva najmä zo sociálnych alebo ekonomických dôvodov. Úprava mala pomôcť žene získať, čo  najviac presných informácií, dostatočný čas na rozmyslenie, vedomosť o alternatívnych riešeniach, väčšiu istotu o stave počatého dieťatka, či získať viac peňazí pri narodení postihnutého dieťaťa. Toto všetko malo tehotnej žene pomôcť, aby náročná voľba (o nezvratnom životnom rozhodnutí) bola kvalifikovanejšia a zodpovednejšia.

13-ti predkladatelia návrhu zákona sa v jeho 2. a 3. čítaní zamerali na 12 zásadných zmien:

 • Zmena názvu úkonu z prerušenia na ukončenie tehotenstva.
 • Pravidelná súhrnná správa od ministerstva zdravotníctva o tejto problematike s návrhmi konkrétnych politík na zníženie potratovosti.
 • Predĺženie lehoty na rozmyslenie pre ženu zo 48 na 96 hodín.
 • Lepšia informovanosť žien pred zákrokom.
 • V zákone zdôrazňujú nielen záujem a ochranu matky, ale aj plodu, nenarodeného života.
 • Dobrovoľný II. lekársky názor preplácaný poisťovňou.
 • Zákaz reklamy súvisiacej so službami a tovarmi, ktoré sa využívajú na realizáciu výkonu umelého ukončenia tehotenstva.
 • Rozšírenie možnosti núdzového bývania aj pre nečakane tehotné ženy.
 • Doplnenie dotazníka pred potratom, aby sme poznali skutočné príčiny.
 • Príspevok hneď pri narodení, nie až po 28. dni.
 • Značné zvýšenie príspevku pri narodení zdravotne znevýhodneného dieťaťa.
 • Podporná schéma pre poradne, aby mohli byť ženám nápomocné tam, kde bývajú.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program