Parlament posunul zákon o pomoci tehotným ženám do druhého čítania

Núdzové bývanie pre tehotné ženy, osobitný príspevok pre ťažko zdravotne znevýhodnené deti, možnosť utajeného pôrodu či kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine sú niektoré z opatrení, obsiahnuté v návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý dnes prešiel v pléne Národnej rady SR 75 hlasmi do druhého čítania. Podľa jednej z predkladateliek, Anny Záborskej (OĽANO, KÚ), kľúčovým ostáva lepšie právne postavenie tehotnej ženy, jej nenarodeného dieťaťa, viac adresnej pomoci pre matky, viac informácií o možnostiach a podpore v tehotenstve a viac slobody pre rozhodnutie.

„Návrh zákona o pomoci tehotným ženám je často dehonestovaný tým, že ženám nepomáha a je to iba kamufláž pre obmedzovanie interrupcií. Úplne otvorene priznávame, že naším cieľom je, aby žiadna žena nešla na interrupciu, ale návrh zákona nie je žiadna kamufláž. Snažíme sa vytvoriť prostredie, kde žiadna žena nebude musieť ísť na interrupciu z dôvodu zlých sociálnych podmienok, straty bývania a pod. Chceme vytvoriť prostredie slobody a podpory pre ženy, ktoré sú neočakávane tehotné. Ďakujem kolegom, ktorí nám pomohli svojimi hlasmi priblížiť sa bližšie k tomu, aby sa zákon dostal do praxe,” povedala A. Záborská.

„Naše skutky sú vyjadrované hlasovaním v pléne. Dnes sme konkrétnym skutkom podporili mnohé ženy, ktoré sa môžu ocitnúť v zložitej situácii a ktoré potrebujú pomoc – finančnú alebo psychologickú,” zdôraznila poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO).

Dôležitosť zákona vyzdvihuje aj poslanec Richard Vašečka (OĽANO, KÚ) a vyjadril nádej, že legislatíva sa definitívne odhlasuje. „Budeme o zákone ďalej rokovať a verím, že ho zdarne dotiahneme do konca, aby pomoc mohla byť konkrétna a reálna,” povedal.

„V tejto oblasti ide už o druhý zákon pomoci z našej dielne. Prvým sme zaviedli 200-eurový tehotenský príspevok pre ženy, ktoré ho môžu čerpať od štvrtého mesiaca tehotenstva. Chceme tehotným ženám úprimne pomáhať. Preto prosím aj všetky médiá, ktoré môžu občas podľahnúť pokušeniu skresliť alebo dezinterpretovať tento zákon, aby sme sa na vec pozreli naozaj poctivo a pravdivo informovali o tom, akým spôsobom a komu tieto opatrenia pomáhajú,” vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Stručný  prehľad opatrení, ktoré návrh zákona obsahuje:

 • Značné zvýšenie príspevku pri narodení zdravotne znevýhodneného dieťaťa, ktoré nevyhnutne prináša pre rodinu vyššie náklady.
 • Príspevok pri narodení dieťaťa sa bude v plnej výške vyplácať aj deťom, ktoré sa žene narodili ako štvrté v poradí (doteraz sa v plnej výške príspevok vyplácal iba na prvé tri deti).
 • Rozšírenie možnosti núdzového bývania aj pre ženy, ktoré sú nečakane tehotné.
 • Zmena názvu úkonu z “umelé prerušenie tehotenstva” na “umelé ukončenie tehotenstva”.
 • Doplnenie dotazníka, ktorý žena už dnes vypĺňa pred potratom, aby sme poznali skutočné príčiny potratov a vedeli účinne nastaviť pomoc.
 • Zavedenie pravidelnej súhrnnej monitorovacej správy o tejto problematike od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Lepšia informovanosť tehotných žien pred zákrokom. Ženy dostanú aj listinnú informáciu o možnostiach podpory a pomoci (materiálnej, finančnej, psychologickej, sociálnej) zo strany štátu aj občianskej spoločnosti.
 • Predĺženie lehoty na rozmyslenie o tomto nezvratnom úkone. Tento čas môže slúžiť práve na preštudovanie vyššie spomenutých foriem pomoci, o ktorých tehotná žena nemusela vedieť.
 • V zákone zdôrazňujeme oba faktory, záujem o ochranu života a zdravia tehotnej ženy ako aj záujem o ochranu plodu.
 • Zákaz reklamy na potrebu alebo dostupnosť potratu, ako aj na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.
 • Dobrovoľný II. lekársky posudok preplácaný poisťovňou v prípade zdravotných komplikácií na strane matky alebo dieťaťa. Ak sa preň tehotná žena rozhodne, lekár bude povinný nájsť jej dostupného odborníka a informovať ju o tom.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program