Peter Kremský zvoláva stretnutie k testovaniu vo firmách

“Dnes som sa dozvedel o problémoch najmä veľkých zamestnávateľov so zavedením režimu OTP na pracoviskách. Pandémia COVID-19 prináša obrovský tlak na všetky oblasti života, pričom nie vždy sa podarí nájsť vhodné východisko. Napriek tomu som presvedčený, že tento režim a povinnosť testovať zamestnancov firmami bol zavedený nepremyslene, na poslednú chvíľu a neprimerane presúva úlohy štátu na plecia firiem.

V prvom rade majú podniky ťažkosti so získaním dostatočného množstva AG-testov, zabezpečovaním kvality testovania, administrovaním pozitívnych testov, ako aj riešením daňových otázok pri preplácaní testov tak ako to dnes zverejnili vo svojich stanoviskách. Obávam sa, že testovanie sa bude obchádzať, bude neefektívne a v skutočnosti sa minie účinkom.

Rozhodol som sa preto ako predseda Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR zvolať v stredu 1. decembra pracovné stretnutie so šéfmi zamestnaneckých zväzov, na ktoré som pozval aj ministrov hospodárstva a zdravotníctva, hlavného hygienika, ako aj predsedu Združenia miest a obcí. Spoločne sa pokúsime nájsť taký model testovania zamestnancov, ktorý bude fungovať, bude zvládnuteľný pre zamestnávateľov i zamestnancov a zároveň účinne zabráni šíreniu vírusu COVID-19.”

Peter Kremský, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program