Peter Pollák bude v rómskych komunitách spolupracovať s cirkvami

Peter Pollák bude v rómskych komunitách spolupracovať s cirkvami

Peter Pollák, expert hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) pre menšinovú politiku a rómske komunity, sa zúčastnil zasadnutia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Pollák sa snaží dosiahnuť ešte užšiu spoluprácu s cirkvami pri spájaní ľudí v obciach s rómskymi komunitami.

„Situáciu vo vzťahoch medzi Rómami a majoritnými obyvateľmi v obciach s rómskymi komunitami nezmeníme len prostredníctvom veľkých investičných a technických projektov. Programy podporené zo štrukturálnych fondov prinesú do rómskych osád nové komunitné centrá, materské školy, studne a bytové domy, ale na napravenie chladných medziľudských vzťahov musíme urobiť viac. V každej obci pôsobí niektorá z registrovaných cirkví, ktoré sú kompetentné vyjadrovať sa v dôležitých otázkach a pôsobiť na vzťahy v konkrétnej lokalite. Cirkvi sú prirodzenými autoritami pre Rómov či Nerómov a môžu zohrať podstatnú úlohu v medziľudských vzťahoch,“ povedal bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity k aktivitám, ktoré by sa mali súbežne s realizáciou európskych programov uskutočňovať najmä v obciach s rómskymi osadami.

Pollák vyzval zástupcov registrovaných cirkví, aby pomáhali pretvárať obraz o rómskej komunite a aj tým znižovali napätie medzi veriacimi. “Pretože práve mnohí zástupcovia cirkví majú skúsenosti priamo z tých najchudobnejších lokalít, a teda majú neskreslený pohľad nielen na negatíva, ale na aj pozitíva týchto komunít. Mám totiž pocit, že na tie pozitíva sa u nás občas trochu zabúda respektíve nie sú prezentované verejnosti. A tá si potom vytávra názor iba z tých negatívnych informácií.”

Peter Pollák sa počas posledného mesiaca vo funkcii splnomocnenca stretol so zástupcami cirkví a náboženských spoločností na Slovensku: s Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom – metropolitom a predsedom KBS, Milošom Klátikom, generálnym biskupom ECAV a predsedom Ekumenickej rady cirkví, zástupcom z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, Cirkvi bratskej a Bratskej jednoty babtistov v SR. „Hovorili sme o životných podmienkach Rómov, potrebách obyvateľov rómskych komunít. Hovorili sme však nielen Rómoch, ale aj o majorite, o tom, ako by sa Rómovia mohli pričiniť o zlepšenie vzťahov. Rozobrali sme možnosti štátu a Cirkvi chrániť spoločnosť pred šírením zlej nálady v krajine, ktorá rozvracia vzťahy a je pôdou pre extrémistov a radikálov,“ zhodnotil výsledok stretnutí s cirkvami.

Začiatkom apríla rokoval Pollák v Prešove rokoval s arcibiskupom a metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jánom Babjakom. Prostredníctvom aktivít Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave i ďalších kňazov, ktorí sa obetavo venujú Rómom v miestnych komunitách, sa Gréckokatolícka cirkev v poslednom desaťročí vo vyššej miere usiluje otvoriť svoju náruč pre Rómov, rómske rodiny i rómske komunity. Okrem aktivít zameraných na samotných Rómov sa usiluje i o pravidelné spoločné aktivity s inými miestnymi komunitami. Pravidelnými aktivitami centra, otvorenými pre širokú verejnosť, sú napr. FESTROM – kresťanský festival a Púť rómskych rodín do Ľutiny.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a Peter Pollák po stretnutí vydali spoločné vyhlásenie:

“V tomto Roku milosrdenstva si obzvlášť uvedomujeme, že našu pozornosť si zasluhujú i tí, ktorí sú na okraji spoločnosti. Patria k nim aj marginalizované rómske komunity.

Sme vďační a vážime si každú úprimnú spoluprácu, ktorá je zameraná pre dobro komunít. Veríme, že dlhodobou prítomnosťou a osobnostným i duchovným formačným pôsobením a privádzaním ľudí k Bohu, môžeme priniesť komunite progres i otvorenosť pre komunikáciu so spoločnosťou. Zároveň to môže byť jedna z ciest ako predchádzať extrémizmu v akejkoľvek podobe v našej krajine. Úprimná cesta k Bohu spája ľudí, a to aj napriek rôznym rozdielom, ktoré medzi nimi prirodzene existujú. Duchovný, kultúrny a vzdelanostný rozvoj človeka, na ktorom chcú aj naďalej štát a Cirkev spolupracovať, rozvíja v spoločnosti ľudskosť ako aj iné hodnoty, ktoré sú nevyhnutné pre dobro všetkých.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program