Peter Pollák ml. vyzýva ľudí, aby sa zapojili do sčítavania obyvateľstva

Po desiatich rokoch pripravuje Štatistický úrad SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Výsledok zberu dát nás môže detailne identifikovať z rôznych uhlov pohľadu. Zber bude prebiehať počas celého roka elektronicky, ale aj za pomoci asistentov.

Ľudia, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, majú povinnosť zapojiť sa do sčítavania obyvateľov.

„Verím, že tí, ktorí máte väzbu k viacerým národnostiam, dostanete možnosť vybrať si z viacerých možností, čím nebudete utláčaní do jednej kategórie proti vášmu cíteniu. Buďme pyšní na naše korene, jazyk, zvyky, tradície. Na štýl nášho života. Sčítanie je dôležité z pohľadu Rómov, Maďarov, Rusínov. Jednoducho, z pohľadu celej spoločnosti“, povedal poslanec NR SR za OĽANO a predseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák mladší.

V roku 2019 prebehla v parlamente novelizácia, ktorá sa zaoberala otázkou týkajúcou sa výberu druhej národnosti. Do formulára by tak mali byť zaradené dve otázky ohľadne národnosti, ktoré môžu dopomôcť prehľadnejšej identifikácií sa národnostným menšinám na území Slovenskej republiky. Zmena bola inšpirovaná sčítacou metodikou krajín V4.

„Rád by som vás vyzval, aby ste sa zapojili do sčítania obyvateľstva. Hrdo sa prihlásme k svojej identite, ktorou žijeme, do ktorej patríme a ktorej črty nás charakterizujú. Ja sa určite zapojím!“ vyzval Peter Pollák mladší.

Celoslovenský proces sčítania obyvateľov prebehne v dvoch fázach. Prvá bude elektronická, vyplnením dotazníka cez internet. Druhá fáza bude pre ľudí, ktorí s technológiami nemôžu alebo nevedia narábať. Do terénu nastúpia asistenti, ktorí sa budú fyzicky dopytovať. Podľa Štatistického úradu SR je cieľom sčítania v roku 2021 „… získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program