Peter Pollák ml. vyzýva na riešenie nedostačujúcej situácie v rámci vzdelávania menšín

Zastupujúci predseda výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml. žiada ministerstvo školstva, aby riešilo segregáciu cez chybné zaraďovanie žiakov z rómskej komunity do špeciálnych tried.

„Práve dnes sa ku mne dostalo stanovisko od poradného výboru Rady Európy. Poukazuje na niečo, na čo stále upozorňujem a za uplynulých 30 rokov sa s tým nič nerobilo. Chybné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych tried a škôl,“ upozornil Pollák.

Pollák pripomína, že niektoré deti sú zaradené do špeciálnych tried neoprávnene, čo už potvrdil aj prvostupňový súd. Deti končia v špeciálnych školách napríklad preto, lebo neovládajú slovenčinu. „Zdravé a schopné deti takto doslova odpíšeme a vyrábame z nich len budúcich poberačov sociálnych dávok,“ dodal.

Normatív pre deti zo špeciálnych tried je dvojnásobne vyšší a podľa Polláka sa tak deti často stávajú biznis-artiklom v rukách jednotlivcov.

„Medzinárodné organizácie nás na tento problém upozorňujú už roky a problém vidí aj Európska únia. Ak tento problém nevyriešime, Slovensku hrozí poriadne vysoká pokuta. Preto vyzývam ministerstvo školstva, aby tento problém začali bezodkladne riešiť,“ uzavrel Pollák ml.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program