Pomáhame obnove hradov, dobrovoľníci ušetria na nájomnom

Parlament dnes schválil novelu zákona o lesoch, ktorá zjednoduší obnovu hradov a výrazne pomôže dobrovoľníckym združeniam starajúcim sa o slovenské hrady. Predkladateľ novely, predseda kultúrneho výboru parlamentu Kristián Čekovský upozorňuje, že hrady, či ich zrúcaniny patria k pamiatkam s výnimočnou historickou hodnotou. „Po novom tieto združenia výrazne ušetria na nájomnom a tiež budú môcť získať podporu z verejných, alebo európskych zdrojov. Zmena, ktorú sme presadili zabezpečí nový impulz pre obnovu hradov a starostlivosť o tento druh pamiatok.” 

Novela rozširuje úpravu využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely medzi ktoré patrí aj obnova hradov, či ich zrúcanín. „Naša úprava odstraňuje nelogické situácie, s ktorými doteraz dobrovoľníci bojovali. Ide o to, že dobrovoľníci platili nájom lesných pozemkov štátu od ktorého súčasne prijímali dotácie, teraz ich budú môcť využívať bezodplatne,” vysvetlil Kristián Čekovský.

Konkrétny príklad je hrad Gýmeš, kde Občianske združenie Castrum Ghymes vykonáva každý rok svoje aktivity záchrany hradu. Na jednej strane  musí štátu platiť ročný nájom 1200 eur za užívanie pozemku na ktorom tento hrad stojí, a pritom štát poskytol združeniu napríklad v roku 2021 dotáciu na vykonávanie tejto činnosti 23 000 eur. Novela zákona o lesoch odstráni túto nelogickú situáciu, keď ten istý štát na jednej strane berie za nájom pozemku sumu a na druhej strane ho dotuje aby mohol vykonávať činnosť. Občianske združenie ušetrí peniaze na nájomnom a naplno môže dotáciu využiť na záchrany kultúrneho dedičstva.

„Na Slovensku máme množstvo hradov, ktoré sú až ikonickými symbolmi toho ktorého regiónu, mesta, či obce. Chceme nadviazať na úspešný projekt obnovy hradov, aby sa dobrovoľníkom pracovalo ešte lepšie, efektívnejšie a jednoduchšie” uzavrela poslankyňa Monika Kozelová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program