Pomáhame rozvoju športovísk

Poslanci Národnej rady SR dnes schválil novelu zákona o miestnych daniach z dielne poslanca Richarda Nemca (OĽANO). Cieľom novely je vytvoriť obciam právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností pre stavby určené na šport. Táto zmena dáva obciam vyššiu kompetenciu v oblasti určovania miestnych daní a zároveň podporuje rozvoj lokálnych športovísk.

„V praxi to bude fungovať tak, že si obec sama určí okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie. Napríklad to môžu byť športové budovy, ihriská, štadióny, ale aj knižnica, či amfiteáter. Lebo doposiaľ obce mohli buď oslobodiť všetky stavby, alebo žiadne,“ konkretizoval poslanec hnutia OĽANO a bývalý vrcholový športovec Richard Nemec.

„Rozvoj regionálneho športu je väčšinou na pleciach samospráv a tento zákon podporí financovanie športovísk aj zo strany súkromného sektora,” doplnila primátorka Skalice a poslankyňa Anna Mierna (OĽANO).

Poslanec Milan Vetrák (OĽANO) zároveň pripomína, že zníženie, alebo odpustenie dane musí byť v rozpočte obce vynahradené iným príjmom. „Preto sme v druhom čítaní prišli s pozmeňujúcim návrhom, ktorý rozširuje okruh subjektov povinných platiť daň z ubytovania a pomáha obciam a mestám vybrať na tejto dani viac ako doteraz. Poskytovatelia ubytovania cez elektronické platformy, ako napríklad Airbnb, budú po novom taktiež podliehať tejto dani,“ vysvetlil.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program