Posilňujeme bezpečnosť ľudí a pomáhame samosprávam v oprave komunikácií

Parlament dnes schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá má za cieľ pomôcť mestám, obciam či mestským častiam pri údržbe ciest, a zvýšiť tak bezpečnosť užívania komunikácií.

Na Slovensku, hlavne v rámci miest a obcí, sa nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií. V mnohých prípadoch ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy mesta, mestskej časti resp. obce. V praxi to vedie k nevykonávaniu údržby, čo spôsobuje komplikácie a niekedy aj škody na zdraví či majetku občanov.

„Všetci máme skúsenosti s rozbitými cestami či chodníkmi plnými výmoľov. Mnohí nadávame na starostov a primátorov, avšak tí v súčasnosti nemajú dostatočné možnosti na údržbu komunikácií, ktoré nie sú v majetku obce, hoci sa na jej území nachádzajú,“ vysvetľuje motiváciu pre zmenu zákona hlavná predkladateľka Monika Kozelová (OĽANO).

Pri snahe tieto komunikácie udržiavať sa totiž mestá a obce často stretávajú s negatívnymi vyjadreniami zodpovedných pracovníkov ekonomických úsekov, ako aj s hlavnými kontrolórmi. Preto poslanci zákon novelizujú tak, aby bolo jasné, že mesto, mestská časť a obec môže použiť svoje prostriedky aj na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

„Zodpovedným starostom a primátorom teda umožňujeme bez prieťahov zabezpečiť miestnym občanom bezpečnejšie cesty, chodníky či detské ihriská, ktoré nie sú v majetku obce. Týmto zákonom len odbúravame administratívne prekážky, v žiadnom prípade nevzniká samosprávam povinnosť tieto komunikácie udržiavať,“ zdôraznila Kozelová s tým, že právna úprava vzišla po širokej diskusii s ministerstvom financií a so Združením miest a obcí Slovenska.

„Táto novela zákona je extrémne dôležitá, pretože umožňuje investovať do zveľadenia a údržby majetku, ktorý slúži verejnému záujmu občanov, aj keď nemá známeho vlastníka alebo správcu,“ ocenil iniciatívu poslancov Martin Chren, starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov.

„Vnímame to ako veľký ústretový krok vo vzťahu k občanom, keď samospráva, pokiaľ na to má financie, bude môcť vykonávať zimnú údržbu, či opravu týchto ciest,“ vyhlásila poslankyňa Anna Mierna (OĽANO).

„Týmto zákonom sme rozviazali ruky samosprávam v súvislosti s možnosťou venovať sa aj tejto problematike, ktorá trápi všetky mestá a obce na Slovensku,“ zdôraznila poslankyňa Jana Majorová Garstková (OĽANO).

Video si môžete pozrieť tu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program