Posilňujeme participatívnu demokraciu

Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu zákona o obecnom zriadení z dielne poslanca Tomáša Šudíka (OĽANO). Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach.

Podľa Šudíka je záujem mládeže o verejné dianie pre spoločnosť veľmi dôležité. Preto sme navrhli, aby vznikali obecné a školské mládežnícke parlamenty. Budú to orgány, ktoré budú samosprávne, politicky nezávislé a riadené na občianskom princípe,” vysvetlil.

Prijatie tohto návrhu prispeje k rozvoju aktívneho občianstva už mladom veku. Prostredníctvom zjednodušených demokratických procesov dochádza k pochopeniu politického systému a následne aj štruktúry moci v štáte. V rámci zmeny zákona tak dôjde k zážitkovému učeniu mladých, ktorí si vyskúšajú, čo v praxi znamená demokracia, sloboda či samospráva,” doplnil Šudík.

Poslankyňa Mária Šofranko upozorňuje aj na potrebu medzigeneračnej spolupráce. Schválenie tejto novely zároveň umožní zriadit’ radu seniorov, ktorá by spolupracovala s obecným mládežníckym parlamentom a školskými parlamentami. Takto budú môcť aj seniori participovať na veciach verejných a prispievať svojimi skúsenosťami pri chode obce,” povedala.

V susedných krajinách, kde už majú podobnú legislatívu, vzniká množstvo mládežníckych parlamentov, ktoré následne prichádzajú s kvalitnými aktivitami a projektami. Preto chcem poďakovať poslancom, že sa o tému zaujímajú a prijali túto novelu,” povedal Jakub Boruv, predseda mestského mládežníckeho parlamentu Mladý Bardejov.

Chcel by som vyzvať mladých ľudí aby sa nebáli aktívne zapojiť sa do novovznikajúcich mládežníckych parlamentov,” dodal Kristián Krivda, prezident Aliancie stredoškolákov.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program