Poslanci koalície už nebudú viac čakať. Drakonické tresty za marihuanu chcú konečne vyriešiť

Koaliční poslanci na čele s hnutím OĽANO predkladajú na novembrovú schôdzu Národnej rady SR novelu Trestného zákona, ktorá prináša zmiernenie drakonických trestov, napr. za marihuanu.

Aj po niekoľkých verejných prísľuboch ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, že predloží komplexnú novelu trestného zákona, sa tak doteraz nestalo. „Ľudia, ktorí sú nespravodlivo trestaní 10-15 ročnými sadzbami za smiešne malé množstvo marihuany už nemôžu dlhšie čakať,” upozorňuje poslanec Juraj Krúpa. „Preto nemôžeme na pani ministerku čakať ani my a čakať nemôže ani spravodlivosť.”

Poslanecká novela znižuje maximálne tresty za držanie malého množstva marihuany pre vlastnú potrebu zo súčasných 5 na maximálne 2 roky. Okrem toho zavádza inštitút dobrovoľnej ochrannej liečby. „Ide o významnú zmenu a zásadný prvok prevencie, ktorý sme pripravili po diskusiách s odborníkmi. V prípade bežných užívateľov bude môcť súd ponúknuť liečenie namiesto väzenia. Nechceme ich trestať, ale liečiť.”

Novela súčasne zachováva doterajšiu výšku trestov pre výrobcov a dílerov drog. Teda 10 až 15 rokov. Návrh však počíta ešte s niektorými dôležitými zmenami. „Ľuďom ktorých dvakrát prichytia s marihuanou znižujeme minimálnu sadzbu z 10 na 5 rokov. Odstraňujeme tak neprimerané až drakonické tresty pre bežných užívateľov, ktorých súčasný systém trestá podobne ako vrahov alebo iných ťažkých zločincov,“ vysvetlil Čekovský.

V prípade pestovateľov, napríklad konope pre vlastnú potrebu, sa návrhom odstraňuje spodná hranica trestnej sadzby, aby súd mohol zohľadniť všetky okolnosti. Návrh počíta aj s retroaktivitou, ktorú náš právny poriadok umožňuje. Teda, aby sa po prijatí návrhu a začatí jej platnosti mohli prehodnotiť doteraz uložené tresty.

Poslanci tým reagujú na viaceré prípady, keď už boli za držanie malého množstva marihuany odsúdení mladí ľudia na viac ako 10 ročné tresty. „Mementom je príbeh Roba z Košíc, ktorý dostal 15 rokov. Pretože platí princíp pozitívnej retroaktivity, pôvodne prísne vymerané tresty sa môžu znížiť podľa nových sadzieb,” priblížil poslanec Andrej Stančík s tým, že slovenský súdny systém má byť zameraný na nápravu, nie na ničenie životov.

Poslanci svoj návrh podajú dnes do podateľne NR SR.

Video z tlačovej besedy si môžete pozrieť tu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program