Poslanci otvárajú otázky týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím na stretnutiach tzv. Medziskupiny

V stredu 23.10. 2019 prebehlo na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) už tretie stretnutie neformálnej skupiny pod názvom Medziskupina poslancov NR SR pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá otvára nezodpovedané otázky týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím. Diskutujú o nich poslanci NR SR naprieč politickým spektrom so zástupcami ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.

Stretnutia iniciovala a viedla poslankyňa NR SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Silvia Shazhad, ktorá zdôraznila význam skupiny a spôsob jej fungovania. Ako uviedla poslankyňa Shahzad, cieľom stretnutí je podpora politík zameraných na oblasť zdravotného postihnutia v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. „Predpokladá sa, že stretnutie tejto medziskupiny by sa mohlo konať jedenkrát počas každej riadne zvolanej schôdze. Program je pripravovaný v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR,“ vyjadrila sa.

Prvým výsledkom stretnutia je pripravované podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím v priestoroch NR SR, čím by sa obnovila tradícia Dňa ľudí so zdravotným postihnutím v NR SR. Podujatie sa uskutoční 3.12. 2019 a prebehne pod záštitou predsedu NR SR, Andreja Danka.

V priebehu stretnutí zástupcovia ľudí so zdravotným postihnutím postupne predstavili niekoľko aktuálnych tém, ktorými je potrebné sa aktívne zaoberať. „Medzi nimi napríklad problém pozbavovania spôsobilosti na právne úkony, problém parkovacích preukazov a parkovania pre ľudí so zdravotným postihnutím, prístupnosť zdravotnej starostlivosti a kompenzačných pomôcok, zmena antidiskriminačného zákona,  dostupnosť inkluzívneho vzdelávania a asistentov v školách,“upresnila Silvia Shahzad s tým, že veľmi aktuálny je problém možného zabrzdenia procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

„Zostáva len dúfať, že sa tento typ stretnutí osvedčí aj do budúcnosti a aj po vzore Európskeho parlamentu, kde funguje Disability Intergroup, sa tieto stretnutia stanú pevnou súčasťou slovenského parlamentu, aby sme mohli efektívnejšie implementovať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím,“uzavrela poslankyňa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program