Poslanci zvolili nových členov Rady RTVS, predseda mediálneho výboru parlamentu očakáva skvalitnenie práce kontrolného orgánu

Novými členmi Rady RTVS sa stali Ján Balaščák a Ján Uličiansky za oblasť rozhlasového vysielania a Tomáš Caban za oblasť práva. Členovia rady, ktorých zvolili poslanci vo verejnej, voľbe nahradia Ľubomíra Gumana, Ildikó Nagy a Jozefa Vozára.

Ján Balaščák dlhodobo pôsobil v RTVS, televízii Markíza, Rádiu Expres, či Rádiu Slobodná Európa. Skúsenosti má aj z printových médií. V RTVS v rokoch 2013 až 2018 pracoval aj vo funkcii šéfa regionálneho spravodajstva a viedol tiež rozhlasové spravodajstvo.

Spisovateľ, dramatik, dramaturg, režisér a vysokoškolský pedagóg Ján Uličiansky v minulosti pracoval v Slovenskom rozhlase, televízii Markíza, či v RTVS. V Slovenskom rozhlase bol v rokoch 1998 až 2006 dramaturgom hier pre mládež. V rokoch 2012 až 2018 v RTVS viedol tím relácií pre deti a pôsobil tiež na odbore výskumu programu a vývoja formátov. Ján Uličiansky je autorom viacerých kníh pre deti a mládež.

Právnik Tomáš Caban pôsobí v Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zároveň na Pedagogickej fakulte UK. V minulosti pracoval na Ministerstve kultúry SR a bol tiež externým súdnym poradcom Ústavného súdu. Jednou z oblastí jeho odborného záujmu je mediálne právo. V minulosti kandidoval tiež do Rady pre vysielanie a retransmisiu. 6 rokov pôsobil v advokácii.

„Voľbu nových členov Rady RTVS vnímam ako výzvu a zároveň ako záväzok. Rada RTVS by mala byť skutočným kontrolným orgánom verejnoprávneho média a nie len predĺženou rukou jeho vedenia. Kandidátov do rady sme vyberali na základe ich odborných kvalít a prihliadali sme aj na ich predchádzajúce profesionálne pôsobenie. Očakávam, že rada bude s novými členmi pracovať lepšie a kvalitnejšie ako doteraz,“ zhodnotil voľbu nových členov Rady RTVS predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program