Poslankyne za hnutie OĽANO-NOVA o úpravách v zákone o sociálnych službách: Opäť likvidácia. Aj toho, čo funguje

Ministerstvo práce sa rozhodlo upravovať zákon o sociálnych službách, ktorý rieši dve väčšie témy – „detské jasle“ a denné stacionáre. Rozprava k tomuto návrhu zákona začala v parlamente dnes. Poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) upozorňujú na vážne problémy, ktoré táto novela prináša.

„Chápem, že sa ministerstvo snaží legislatívne ukotviť starostlivosť o deti do troch rokov, ktorá akoby stále pláva. Ale robiť to spôsobom, ktorý nenormálne zaťaží všetkých, ktorí malé deti opatrujú už dnes, nie je dobrý spôsob. Takto nastavená sociálna služba pletie dnešných poskytovateľov sociálnych služieb: Práve sociálne služby totiž z princípu majú odstraňovať patológiu z rodinného prostredia, alebo jej predchádzať – no starostlivosť o zdravé detičky predsa nie je patológia, nemala by byť sociálnou službou… Vláda takýmto spôsobom ide v línii vytvárania väčších zariadení, no chýba zároveň podpora menších detských skupín alebo podpora tzv. firemných jaslí, ktoré vedia promptne pokryť oblasť starostlivosti. Toto je správna cesta: vytvoriť samostatný zákon, ktorý nebude len z dielne ministerstva práce, ale i ministerstva školstva,“ hovorí Erika Jurinová.

Poslankyňa Anna Verešová upozorňuje, že vláda si síce neštandardne zvolila, že starostlivosť o deti do troch rokov bude sociálnou službou, no zároven nezvýšila nároky na spôsobilosť pre prácu s deťmi. „Nemyslím tým len na kvalifikačné predpoklady. Hovorím o preverení osobnostných predpokladov tých, ktorí budú pracovať s týmito maloletými deťmi. Zvýšená pozornosť je na mieste aj vzhľadom na posledné kauzy v sociálnoprávnej ochrane detí.”

Ich kolegyňa Silvia Shahzad si myslí, že na denné stacionáre okrem toho, že po novom musia spĺňať požiadavky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva na priestorové nároky, čakajú v návrhu zákona aj ďalšie zaťažujúce opatrenia. „Po novom už nebudú pod tento typ zariadenia spadať fyzické osoby so stupňom odkázanosti II. Dotácie sa nebudú poskytovať, ak zmluva s prijímateľom sociálnej služby nebude aspoň 80 hodín mesačne a prevádzka zariadenia nebude aspoň 8 denne. Požaduje sa odbornosť zamestnancov bez toho, aby sa navyšoval príspevok. Riešením by bolo financovanie podľa stupňa odkázanosti, resp. aj podľa typu zdravotného postihnutia, tak aby sa diferencovala náročnosť práce.“

Podľa poslankyne Soni Gaborčákovej takýto zásah do prevádzky ambulantných služieb je nesystémový a likvidačný. Svoj názor odôvodňuje tým, že novelizácia, ktorú chce vláda presadiť, je reakciou na zneužívanie denných stacionárov, ktoré výrazne navýšili rozpočet MPSVaR v poslednom roku. „Ja si nemyslím, že pre zneužívanie niektorých typov sociálnych služieb treba trestať aj kvalitných poskytovateľov sociálnych služieb. Ide o zavádzanie nelogických opatrení, ku ktorým sa budem vyjadrovať v sociálnom výbore a v parlamente. Mojou predstavou, ako vyriešiť zneužívanie sociálnych služieb, je zaviesť implementáciu štandardov kvality do praxe. Zavedenie kontrolných mechanizmov na testovanie štandardov kvality vytvorí systémový krok na vyradenie nekvalitných sociálnych služieb z registra poskytovateľov,“ predstavuje Gaborčáková.

Erika Jurinová dopĺňa, že je otázne, akým spôsobom chce vláda kontrolovať i vykonávanie starostlivosti o deti, keď sociálni pracovníci nevedia kontrolovať jednu z úkonov zo zákona – výchovu. O čo teda ide? O to, aby sme bez problémov vedeli čerpať financie z ESF, alebo aby sme poskytovali kvalitné služby starostlivosti o deti?”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program