Pre podporu vlády pani prezidentky máme len dve podmienky.

Naše dve podmienky pre podporu vlády pani prezidentky sú zamerané na ľudí. 
Zachovať 200€ NA DIEŤA MESAČNE a schváliť 500€ ZA VOĽBY pre každého, kto pôjde v septembri voliť.
Oceňujeme, že predseda vlády nepovedal nie na naše podmienky a veríme, že bude schopný vyjednať a vysvetliť tieto podmienky prezidentke, PS a SaS. Pre nás je najdôležitejšie, aby vláda naďalej pokračovala v trende, ktorý sme nastolili.
Chceme budovanie skutočne prorodinného a sociálneho štátu, ktorý si váži demokraciu a slobodu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program