Predsedovia hospodárskych výborov V4 vyzvali Brusel na zásah proti špekulovaniu s emisnými povolenkami

Rokovanie vedenia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4 dnes v spoločnom stanovisku vyzvalo Európsku komisiu, aby sa čo najskôr vážne zaoberala témou vysokej ceny emisných povoleniek a využila nástroje a riešenia, ktoré jej európske právo poskytuje.

„V stanovisku sme komisii navrhli, aby zvážila úpravu alebo až pozastavenie systému obchodovania s emisiami v EÚ, najmä pokiaľ ide o tretie strany, až kým sa tento problém nevyrieši,“ hovorí predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský, ktorý viedol slovenskú delegáciu. Špekulácie pri obchodovaní s emisiami vyháňajú ich ceny do obrovských výšok, čo predražuje ceny elektriny na európskych trhoch.

Európska smernica umožňuje prehodnotiť systém obchodovania s emisnými poukážkami v prípade, že ich cena prudko stúpne. Predsedovia hospodárskych výborov V4 sa zhodli, že zdražovanie elektriny je kvôli cenám emisií už také masívne, že môže viesť k zhoršeniu životnej úrovne občanov, kvality života v obciach, ako aj zhoršeniu konkurencieschopnosti stredoeurópskych firiem.

Na Slovensku v posledných mesiacoch zdražela elektrina mnohým mestám a firmám na 2- až 3-násobok, čo im prináša vážne problémy, zdôrazňuje Peter Kremský. „Brusel by mal podniknúť rázne kroky, pretože sa z emisných povoleniek stal druhý bitcoin, s ktorým sa špekuluje a manipuluje trh. Zelenú transformáciu nemôžu zaplatiť tí najchudobnejší,“ uzatvára predseda hospodárskeho výboru.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program