Presadzujeme povinné škôlky pre deti z osád

Poslanci za hnutie OĽANO-NOVA predkladajú návrh zákona, aby všetky deti od troch rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia chodili povinne do škôlky.

Návrh má ambíciu výrazne pomôcť prevažne deťom z rómskych osád, ktoré ak ich nepripravíme na vstup do základnej školy, tak zlyhajú nielen na základnej škole, ale aj v živote. „Rozhoduje sa teda o tom, či raz sa budú tieto deti živiť samé, alebo ich bude živiť štát prostredníctvom sociálnych dávok. Sme presvedčení, že s deťmi zo znevýhodneného prostredia sa musíme zaoberať už od troch rokov, pretože tieto deti inak nemajú šancu prekonať sociálnu, kultúrnu a jazykovú bariéru. Tieto bariéry prekonajú len tak, že ich nenecháme napospas osudu v osadách, ale povinne ich zapojíme do predškolského vzdelávania,“ konštatuje expert hnutia pre rómsku problematiku Peter Pollák.

Návrh v zásade napráva nezodpovedné rozhodnutia nezodpovedných rodičov, ktorí často urobia rozhodnutie, ktoré nie je v záujme lepšej budúcnosti dieťaťa. „Ak chceme naozaj riešiť rómsky problém, naozaj bojovať proti extrémizmu, musíme tieto deti poslať povinne do škôlky a podchytiť ich výchovu od začiatku. Bude to lepšie pre všetkých – pre samotné deti, pre ich rodičov, i pre Slovensko. Nežiadame pre tieto deti nič naviac, len to isté, ako majú ostatné deti. Ak jedných vychováva blato a druhých učitelky v škôlke, ten obrovský rozdiel sa niekde musí zákonite prejaviť,“ doplnil Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Ak do školy prídu deti pripravené, podľa Polláka budú s veľkou pravdepodobnosťou úspešné a získajú vzdelanie potrebné pre zamestnanie. „Kľúčom v náročnej rómskej téme je to, aby sme z detí v rómskych osadách urobili vzdelaných ľudí a nie poberateľov sociálnych dávok. Fico na Slovensku vládne 10 rokov a bez hanby ukazuje na problém, ktorý ale spôsobil sám. Neurobil pre rómske deti vôbec nič, len neustále ako Kotleba či Hitler hovorí, že sú tam ľudia, ktorým sa nechce pracovať.“

Napríklad v Jarovniciach, kde sa nachádza najväčšia osada, je v miestnej materskej škôlke len 98 miest a 600 deťom sa škôlka neušla. Podľa Petra Polláka skúsenosti z terénu potvrdili, že keď dieťa – hoci aj z najposlednejšej chatrče v osade – chodí do škôlky, tak býva na základnej škole úspešné. „Som rád, že za môjho pôsobenia na pozícií splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa nám podarilo ukázať, že to ide. Viac ako 3000 rómskych detí sme zapojili do predškolského vzdelávania a postavili sme 28 materských škôl.”

Poslankyňa Veronika Remišová upozornila na list, ktorým v roku 2012 šokovali verejnosť dve odvážne učiteľky z Dobšinej. V liste adresovanom ministrovi školstva pomenovali množstvo problémov, ktoré súvisia s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Remišová vyhlásila, že už v roku 2012 tieto dve učiteľky hovorili o tom, že povinná školská výchova je nevyhnutným prostriedkom na to, aby deti uspeli v škole a neskôr v zamestnaní. „Žiaľ, od roku 2012 vláda neurobila vôbec nič. Aj tieto učiteľky tvrdia, že deti z marginalizovaného prostredia prichádzajú do školy s úrovňou trojročných detí. Ak dieťa nevie jazyk, nepozná farby, nevie pomenovať predmety, nikdy nedržalo v ruke ceruzku, nemá základné hygienické návyky, nemôžeme očakávať, že sa naučí v prvom ročníku písať, alebo nebodaj ďalšie cudzie jazyky. Túto nerovnosť sa snažíme odstrániť našim návrhom zákona.“

Remišová uviedla, že aj strana Most zvažuje zavedenie povinnej škôlky od piatich rokov, no pre všetky deti. „Nesúhlasíme s takýmto návrhom. Štát by nemal penalizovať všetkých rodičov a nútiť ich dávať deti do škôlky, ak ich vedia pripraviť na školský proces aj v domácom prostredí. Navyše, na rozdiel od nášho návrhu, návrh Mostu nerieši kľúčový problém, a to výrazné zaostávanie detí z marginalizovaného prostredia, kde nestačí jeden rok prípravy.“

Remišová dodala, že nečinnosť vlády v oblasti vzdelávania a zamestnanosti Rómov len vytvára v spoločnosti napätie, ktoré je podhubím pre rast extrémizmu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program